_uvbch6_

POSTIN KANTO TURVATAAN MYÖS MAASEUDULLA

Postilain uudistuksen toinen vaihe on lähtenyt laajalle lausuntokierrokselle. Hallituksen esitys valmistellaan lopullisesti kuulemisten jälkeen joulukuussa ja tuodaan eduskunnan käsittelyyn. Uudistetun postilain on tarkoitus astua voimaan kesällä 2017. Postilain ensimmäinen vaihe avasi koko postitoiminnan avoimelle kilpailulle jo viime kesänä.

Postilakia ja yleispalveluvelvoitetta uudistetaan niin, että kattavat postipalvelut turvataan myös maaseutualueilla vähintään viitenä päivänä viikossa. Jakelupalveluiden yhdistelyn sekä kilpailuttamisen myötä mahdollistetaan samalla uutta yrittäjyyttä koko maahan. Liikennekaaren mukanaan tuomat uudistukset mahdollistavat henkilö,- tavara- ja postikuljetusten yhdistämisen nykyistä joustavammin.

Liikenne- ja viestintäministeriön esityksen mukaan yleispalvelukirjeiden jakelu jatkuu viitenä päivänä viikossa niillä alueilla, joissa ei ole sanomalehtien ylläpitämää jakeluverkkoa, eli lehtien varhaisjakelua.

-Tämä on historiallinen ratkaisu, jolla varmistetaan postipalveluiden saatavuus myös maaseutualueilla. Kyseessä on pysyvä ratkaisu, millä halutaan varmistaa sähköisen viestinnän lisääntyessä myös kansalaisten ja yritysten postipalveluiden kattava saatavuus ja jakelu.

-Sähköisen viestinnän myötä on ollut täysin välttämätöntä löytää kansalaisten, lehtiyhtiöiden ja yritysten sekä Suomen Postin kannalta toimivia ratkaisuja niin lehtien jakeluun kuin myös muun postin kantoon. Syytä on havaita, että vuonna 2018 tulee jokaiselle suomalaiselle oma sähköpostilaatikko, johon keskittyy jatkossa mm. verottajan, KELAN ja Trafin postitukset.

Liikenne- ja viestintäministeriön esitys pitää sisällään postin yleispalvelun sääntelyn keventämisen postin keräilyn, jakelun sekä kirjeiden kulkunopeuksien osalta. Sanomalehtien varhaisjakelun alueilla eli taajama-alueilla laki antaisi mahdollisuuden poiketa viisipäiväisestä jakelusta ja sallisi vähintään kolmipäiväisen jakelun. Esityksessä on huomioitu EU:n postidirektiivin tarjoamat yleispalvelun joustomahdollisuudet. Muutokset mahdollistavat Suomen Postin kattavan toiminnan jatkumisen koko maassa ilman veronmaksajien tukea.