Talja, Martti kesk
Talja, Martti kesk

Kansanedustaja Talja (kesk.) kysyy Valviran ammattinimikkeistä:

Voisiko yhteisöpedagogi kelvata sosiaalihuollon ammattihenkilöksi?

Kansanedustaja, erikoislääkäri Martti Talja (kesk.) on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien Valviran ammattinimikkeitä. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenen kysymys koskee yhteisöpedagogin ammattinimikkeen hyväksymistä ammattihenkilörekisteriin. Uusi laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) tuli voimaan 1.3.2016. Uuden lain tavoitteena on parantaa asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon. Laki myös selkiyttää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia.

Uusi laki sosiaalihuollon ammattihenkilönä toimimisesta ja osaamisen ilmoittaminen ammattirekisteriin kuulumalla on hyvä ajatus, mutta rekisterin tutkintonimikkeissä on puutteita. Humanistisen ammattikorkeakoulun tuottama yhteisöpedagogin tutkinnon puuttuminen koskettaa satoja sosiaalialalla työskenteleviä tuon tutkinnon omaavia henkilöitä. Alalle opiskelevat ovat käsityksessä, että tutkinto virallisesti oikeuttaa heidät oikealla ainevalinnalla toimimaan laillistetun sosiaalihuollon ammattihenkilön (vrt. sosionomi) tehtävissä julkisella sektorilla ja vastaavissa tehtävissä yksityisissä laitoksissa.

On totta, että ammattirekisteriin kuuluminen ole välttämätöntä, mutta ristiriita on kuitenkin siinä, että nimenomaan sosiaalialalla ollaan tarkkoja erilaisten koulutuksen sisältöjen täyttymisestä ja tulevaisuudessa rekisteriin kuulumista edellyttävät niin kunnat kuin muut työnantajat. Julkisella puolella rekisteriin kuulumattomuus on selvä sosiaalihuollon työn tekemisen este. Yksityisellä puolella palveluntuottajan kilpaillessa toimeksiannosta tuottaja saa lisäpisteitä laillistettujen ammattihenkilöiden mukaan. Tämä ohjaa palvelun tuottajia suosimaan edelleen muiden kuin yhteisöpedagogien valintaa työntekijöiksi.

Suomessa on satoja yhteisöpedagogeja töissä sosiaalialalla. Jos yhteisöpedagogi tutkintoa ei hyväksytä tähän rekisteriin sellaisenaan, niin olisi selvitettävä lisäkoulutusvaatimukset, jotta rekisteröinti laillistetuksi sosiaalihuollon ammattihenkilöksi mahdollistuisi. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) ei määritä sinällään sosiaalihuollon ammattinimikkeitä, vaan nimikkeet selviävät Valviran ylläpitämästä Sosiaalihuollon ammattioikeudet –rekisteristä. Tällä hetkellä Valviran laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilönimikkeitä ovat sosiaalityöntekijä, sosionomi ja geronomi.