Perussuomalaiset kansanedustajat Mari Rantanen ja Jari Ronkainen

Kansanedustajat Mari Rantanen ja Jari Ronkainen (ps) valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta: ”Miksi maahanmuuttajat ovat niin keskeisellä sijalla hallituksen koulutuspolitiikassa?”

Hallitus antoi eilen eduskunnalle koulutuspoliittisen selontekonsa huolimatta siitä, että eduskuntaryhmät ovat sopineet käsittelevänsä vain kiireellisiä ja välttämättömiä asioita. Perussuomalaiset kansanedustajat Mari Rantanen ja Jari Ronkainen ihmettelevät maahanmuuttajien keskeistä sijaa selonteossa.

– Koronaepidemian keskelläkin hallituksella riittää aikaa ja voimavaroja toissijaisiin esityksiin, erityisesti maahanmuuttajia koskevissa asioissa. Olisin toivonut selonteolta esimerkiksi konkreettisia esityksiä suomalaisten poikien koulutuksessa syrjäytymisen ehkäisemiseksi sen sijaan, että rahaa kipataan maahanmuuttoon ja sen aiheuttamiin ongelmiin, Mari Rantanen perustelee.

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko esittää, että korkeakoulujen uusien ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä kolminkertaistuu vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi kansainvälinen-sanan johdannaisia löytyy selonteosta 91 kpl, maahanmuutto-sanan johdannaisia 69 kpl sekä hajanaisia ilmauksia monikielisyydestä, moninaisuudesta ja monikulttuurisuudesta.

– Hallitus kulkee taas maahanmuutto edellä. Kansainvälistyminen ei vaadi sitä, että Suomessa suomalaiset opiskelijat vaihdetaan ulkomaalaisiin vaan esimerkiksi kansainvälistä yhteistyötä ja kahdenkeskistä opiskelijavaihtoa muiden maiden kanssa, Jari Ronkainen kertoo.

Selonteossa esitetään maahanmuuttajille ruotsinkielisiä koulutuspolkuja.

– Ajatus on läpeensä poliittinen ja RKP:llä on ollut varmasti näppinsä pelissä. Maahanmuuttajien ajaminen marginaalin marginaaliin ruotsinkielisellä koulutuspolulla on järjetön ajatus Suomeen integroitumisen kannalta, kansanedustajakaksikko arvostelee.