Saarikko, Annika kesk

Kansanedustaja Annika Saarikko on tyytyväinen hallituksen puoliväliriihessä tehtyihin linjauksiin apteekkitoiminnan maltillisesta kehittämisestä. Saarikko korostaa koko Suomen apteekkipalvelujen turvaamista entistä yhdenvertaisemmin ja lääketurvallisuuden takaamista uudistusten tärkeinä lähtökohtina.

Tällä hetkellä apteekkien määrää ja sijaintia on säännelty tiukasti ja apteekkien välinen kilpailu on ollut paikoin hyvin vähäistä. Apteekkien määrää tullaan lisäämään maltillisesti ja apteekkilupiin liittyvää sääntelyä puretaan sekä lupien myöntämisen avoimuutta lisätään. Hallituksen päätös selvittää mahdollisuus apteekin perustamiseen myös sairaaloiden ja päivystysten yhteyteen voi parantaa lääkkeiden saatavuutta erityisesti päivystysaikaan, toteaa Saarikko.

Apteekkitoiminta ja turvallinen lääkehuolto ovat olennainen osa koko terveydenhuollon toimintaa. Ihmisten pitää voida luottaa saavansa ammattitaitoista ja osaavaa palvelua kaikista Suomen apteekeista. Edustaja Saarikko korostaakin apteekkitoiminta säilyvän jatkossakin luvanvaraisena.

Keskustan tavoitteena on ollut löytää malli, jonka avulla yhä useampien ja nykyistä nuorempien alan koulutuksen saaneiden henkilöiden mahdollisuutta päästä kiinni alan yrittäjyyteen voitaisiin parantaa. Hallitus päättikin selvittää mahdollisuutta apteekkitoiminnan harjoittamiseen avoimen yhtiön muodossa. Apteekin pääomistajana olisi päävastuullinen proviisori, joka työskentelee itse apteekissa, mutta malli mahdollistaisi myös muille samassa apteekissa työskenteleville farmaseuteille ja proviisoreille vähemmistöomistuksen apteekista. Saarikko korostaa, että apteekkien omistus säilyy Suomessa, eivätkä apteekin omistajina voisi jatkossakaan olla esimerkiksi lääkeyritykset.

Saarikko korostaa myös viime vaalikaudella apteekkialan kehittämiseksi tehtyjen kehittämisehdotusten mahdollisimman pikaista toimeenpanoa. Esimerkiksi lääkkeiden annosjakelun kehittäminen, lääkehoitojen säännöllinen arviointi ja kotihoitoyksiköiden lääkekaappitoiminnan mahdollistaminen parantaisivat ikääntyneiden lääkehoitoa.