Katainen, Elsi kesk
Katainen, Elsi kesk

Keskustan kansanedustaja Elsi Katainen jätti tiistaina hallitukselle kirjallisen kysymyksen työntekijöiden matkakustannusten omavastuusta harvaan asutuilla alueilla. Kataisen mielestä nykyinen käytäntö asettaa yrittäjät alueellisesti eriarvoiseen asemaan.

–          Matkakulut asunnon ja työpaikan välisellä matkalla ovat työntekijälle verovähennyskelpoisia, kun 750 euron omavastuu täyttyy. Työttömien osalta omavastuu vähenee perustellusti ja oikeudenmukaisesti työttömyyskuukausien suhteessa. Järjestelmä ei kuitenkaan huomioi millään tavalla työnantajien haastavaa asemaa erityisesti harvaan asutuilla alueilla, joilla julkisia kulkuyhteyksiä ei ole. Tällaisilla alueilla yritysten on vaikea saada työntekijöitä. Olen saanut yrittäjiltä palautetta, että työntekijät ovat kieltäytyneet työn vastaanottamisesta omavastuuseen vedoten, Elsi Katainen perustelee kysymystään.

Elsi Kataisen saaman yrittäjäpalautteen mukaan on tapauksia, joissa yritys on taipunut maksamaan omavastuun eri tavoin, muun muassa kilometrikorvauksina tai korvaamalla polttoainekulut. Kataisen mielestä omavastuusta on paikoin muodostunut merkittävä kilpailukykyhaitta yrityksille, jotka toimivat pitkien etäisyyksien alueilla.

–          Esitin kysymyksessäni hallitukselle, että yrittäjien tasapuolisuuden nimissä harkittaisiin vähennysjärjestelmän porrastamista. Keinoja tähän olisi varmasti monenlaisia, esimerkiksi yhtenä vaihtoehtona voisi olla omavastuun porrastaminen työntekijän palkan suuruutta vastaavasti niin, että pienipalkkaisilla se olisi pienempi. Toinen vaihtoehto voisi olla työsuhteen kokoaikaisuuden tarkastelu niin, että omavastuu olisi osa-aikaista työtä tekevillä muita pienempi.

–          Vaihtoehtoisesti porrastus voitaisiin tehdä myös työnantajan sijainnin mukaan. Jos työpiste sijaitsee harvaan asutulla alueella, jossa julkisia liikenneyhteyksiä ei ole, omavastuu olisi normaalia pienempi, Katainen pohtii.

Kataisen mielestä on selvää, että vaikutukset verokertymään on selvitettävä. Hänen mukaansa lisääntyvä työtuntien määrä kompensoi kuitenkin aluksi omavastuun porrastamisesta aiheutuvan verokertymän vähenemän.

–          Tässäkin oleellista on yhteiskunnan signaali työpaikkoja ylläpitäville ja luoville yrityksille. Työnantajien tulisi olla alueellisesti samanarvoisessa asemassa, Elsi Katainen linjaa.