mikko-kasvo

Keskustan lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä avasi tänään Pellossa joka kolmas vuosi järjestettävän “Pellon Korjuu” -maaseutunäyttelyn. Kärnä käsitteli avauspuheessaan suomalaista alkutuotantoa, sille asetettuja korkeita kriteereitä sekä suomalaisten elintarvikkeiden mahdollisuuksia maailmanmarkkinoilla.

– Euroopassa paljastuneen myrkkymunaskandaalin jälkeen moni eurooppalainen pohtii, millaista evästä uskaltaa suuhunsa laittaa. Varmasti turvalliset vaihtoehdot ovat vähissä, mutta suomalaiset elintarvikkeet ovat sellaisia. Meidän tulee asettaa kunnianhimomme taso nyt korkeammalle ja lähteä ruokinemme rohkeasti Euroopan markkinoille. Globaalina megatrendinä kaupungistuminen lisää puhtaan ja terveellisen ruoan kysyntää sekä hintaa. Kaupungistuminen on siten meille mahdollisuus maaseutuistua.

Alkutuotannon lisäksi Kärnä kävi puheessaan läpi lohen kalastuspolitiikkaa ja vaati, että Perämeren lohen kaupallinen merikalastus on lopetettava.

– Merellä kalastelun lohen taloudellinen arvo on varsin pieni ja lohi on varovaisestikin arvioiden kymmenen kertaa arvokkaampaa, kun se pyydetään meren sijasta joessa. Tämä avaa valtavia mahdollisuuksia kalastus- ja maaseutumatkailulle. Kalastusmatkailu on tulevaisuuden elinkeino, kaupallinen meripyynti puolestaan takertumista menneisyyteen. Merikalastuksen sääntelyyn on kiinnitettävä aina tarkkaa huomiota.

Kärnä vaati myös, että matkailun kehittäminen on asetettava yhdeksi painopisteeksi kaikessa aluepoliittisessa kehittämistyössä.