(Kuva: Jukka-Pekka Flander)

Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen pysyvä komitea kokoontui Irlannin Dublinissa tänään. Eduskunnasta kokoukseen osallistui Suomen Euroopan neuvoston valtuuskunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen (sd.).

Kiljunen nosti esille Euroopan turvallisuustilanteen, kun pysyvä komitea keskusteli ajankohtaisista asioista Irlannin ulko- ja puolustusministeri Simon Coveneyn kanssa.

Kiljunen kertoi, miten suomalaisten kanta Naton jäsenyyteen muuttui hyvin nopeasti Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Kiljunen tiedusteli Coveneyltä, miten sota on vaikuttanut yleiseen mielipiteeseen liittoutumattomuudesta Irlannissa ja irlantilaisten suhtautumiseen Natoon.

Ministeri Coveney arvioi maantieteen vaikuttavan keskusteluun paljon. Irlantilaiset eivät Coveneyn mukaan koe välitöntä Venäjän-uhkaa, vaan sodan vaikutukset näkyvät epäsuorasti esimerkiksi taloudessa. Irlannissakin tuki puolustusmenojen lisäämiselle, kollektiviisille ratkaisuille ja Nato-jäsenyydelle on silti Coveneyn mukaan lisääntynyt.

Kokouksessa käytiin myös ajankohtaiskeskustelu tarpeesta järjestää Euroopan neuvoston huippukokous. Aihe on noussut agendalle Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja Euroopan neuvoston erotettua Venäjän järjestöstä maaliskuussa.

Parlamentaarikot olivat hyvin yksimielisiä siitä, että huippukokous on tarpeellinen niin Euroopan neuvoston roolin kuin mandaatin vahvistamiseksi. Lisäksi olisi tärkeää pohtia, miten tukea tehokkaammin demokratia-aatetta ja yhteistä turvallisuutta sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumista jäsenmaissa.

Myös Kimmo Kiljunen kertoi tukevansa ajatusta huippukokouksesta. Kiljunen sanoi olevansa huolissaan demokratian turvaamisesta Euroopassa, jossa yhteinen turvallisuus on muuttunut yhteiseksi turvattomuudeksi.

Parlamentaarikoiden mielestä huippukokous tulisi järjestää mahdollisimman nopealla aikataululla. Ministeri Coveney tuki ehdotusta.