Mari Rantanen. kuva Matti Matikainen

Kansanedustaja Mari Rantaselta (ps) kirjallinen kysymys hallituksen erityisavustajista ja valtiosihteereistä: ”Vähentääkö hallitus avustajien määrää?”

Perussuomalainen kansanedustaja Mari Rantanen on tehnyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen ministerien erityisavustajien ja valtiosihteereiden määrästä. Nykyisellä hallituksella on ennätysmäärä avustajia, joista useat kuuluvat ministerien poliittiseen lähipiiriin.

– Avustavan henkilöstön määrä ja heihin käytetty raha on hallituksessa moninkertaistunut edellisestä kaudesta. Asiantuntijoiden sijaan tehtäviin on otettu lähinnä poliittista lähipiiriä. Sen lisäksi, ettei avustaja-armeijasta ole hyötyä lainsäädäntötyössä, muodostaa tämä merkittävän piilopuoluetuen hallituksessa oleville puolueille, Rantanen perustelee.

Avustajien ja valtiosihteerien määrää perusteltiin hallituskauden alussa Suomen EU-puheenjohtajuudella sekä edellisen hallituskauden lainvalmistelun heikolla tilalla.  Pitkän uran ministeriön kansliapäällikkönä tehnyt Erkki Virtanen ei ole säästellyt sanojaan arvioidessaan hallituksen perusteita avustavan henkilöstön määrälle.

– Ministeriön konkarivirkamiehen Erkki Virtasen mukaan avustajista ei ole hyötyä lainvalmistelussa, vaan lakia valmistelevien virkamiesten aikaa on lähinnä tuhlaantunut avustajien kouluttamiseen. Avustajien sijaan hyödyllisempää olisikin panostaa valmistelevien virkamiesten palkkaukseen ministeriöissä, Rantanen sanoo.

Vuosi sitten eduskunnan kyselytunnilla pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti olevansa valmis tarkastelemaan avustajamäärää kuluvalla hallituskaudella, sekä pitävänsä todennäköisenä, että sosiaalidemokraateissa määrä vähenee.

– Viimeistään nyt nähtyjen huonosti valmisteltujen ja puutteellisten lakiesitysten jälkeen olisi hallituksen korkea aika arvioida avustajien määrää. Työskentelyn taso ministeriöissäkin todennäköisesti vain paranisi, mikäli ympäristö rauhoittuisi näppinsä peliin laittavista poliittisista avustajista, Rantanen arvelee.

Kirjallinen kysymys

hallituksen avustajamäärästä

Eduskunnan puhemiehelle

Marinin hallituksessa on kaksi ministeriä enemmän kuin viime kaudella toimineessa Sipilän hallituksessa. Valtiosihteereiden määrä on kuitenkin yli viisinkertainen ja avustajien määrä lähes kaksinkertainen Sipilän hallitukseen verrattuna. Ennätyssuurta valtiosihteerien määrää on ministeri Mika Lintilän toimesta perusteltu EU:n puheenjohtajakaudella. Opetusministeri Li Andersson puolestaan perusteli avustajien määrää lain valmistelun tason heikentymisellä viime kaudella.

EU puheenjohtajakausi on päättynyt ja valtiosihteerien määrä on silti pysynyt samana. Lakien valmistelun taso on merkittävästä avustajamäärän lisäyksestä huolimatta pysynyt heikkona. Viime keväänä hallitus törmäsi ongelmiin valmiuslain kanssa, jossa oli yhdistetty valmiuslain käyttö- ja soveltamisasetus. Lisäksi perustuslakivaliokunta käsitteli omana asianaan eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumista, josta se antoi valtioneuvostolle voimakassanaisen lausunnon. Lokakuussa perustuslakivaliokunta tyrmäsi hallituksen puutteellisesti valmistellun rajatestaus-mallin, josta pääministeri Marin vieritti tv-keskustelussa syyn eduskunnalle. Maaliskuussa hallitus ilmoitti poikkeusoloista ja pääministeri kertoi ottavansa osittain käyttöön valmiuslain pykäliä ilman käyttöönottoasetusta, mikä ei ole lain mukaan mahdollista. Viime viikolla hallituksen esitys liikkumisrajoituksista ei edennyt perustuslakivaliokunnasta, sillä lakiesitys oli perusteiltaan ongelmallinen, eikä siinä arvioitu vaihtoehtoja liikkumisrajoituksille riittävällä tavalla.

Avustajien määrään lisäämisen sijasta lain valmistelun tasoa olisi mahdollista parantaa panostamalla lakeja valmistelevaan virkamieskuntaan. Lisäksi avustajien ja valtiosihteerien valinta vaikuttaa perustuvan asiantuntemuksen sijasta poliittiseen lähipiiriin. Avustajien ja valtiosihteerien palkoista muodostuukin nykyisin merkittävä piilopuoluetuki hallituksessa oleville puolueille.

Eduskunnan suullisella kyselytunnilla 13.2.2020 pääministeri Marin sanoi, että hallituskauden kuluessa avustajien määrää tarkastellaan ja pitävänsä todennäköisenä sitä, että ainakin

sosiaalidemokraattien osalta avustajien määrää lasketaan. Tähän mennessä avustajien määrä on ainoastaan lisääntynyt.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus perustelee valtiosihteerien nykyisen määrän EU-puheenjohtajakauden loputtua,

miten hallitus perustelee avustajien nykyisen määrän lainvalmistelun tason huomioon ottaen ja

onko hallituksen piirissä tarkoitus arvioida ja mahdollisesti vähentää avustajien ja valtiosihteerien määrää?

Helsingissä 6.4.2021

Mari Rantanen [ps]