Keskustan kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Mikko Kärnä on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen Yleisradion asenteellisesta viestinnästä lapsille ja nuorille.

– 21.10.2020 esitetyssä Yle Mie-ohjelmassa ”Miten SUN ruoka vaikuttaa MAAPALLOON” esitettiin asenteellista ja törkeää propagandaa sekä luotiin ahdistavaa pelon tunnetta lapsille. Jaksossa väitettiin muun muassa, että lihan syöminen aiheuttaa metsäneläinten katoamista Suomessa, vaikka yhtä lailla kasvisruokavalion edellyttämien raaka-aineiden tuottamiseen tarvitaan tilaa ja peltoja. Jaksossa ei myöskään kerrottu, että nurmiviljelylle ei ole olemassa korvaajaa täällä pohjoisessa. Ohjelmassa liioiteltiin myös märehtijöiden ympäristöpäästöjä Suomessa suhteessa autojen määrään ja siinä annettiin lapsille tiukkasanaisia ohjeita mitä heidän tulisi syödä. On aivan uskomatonta, että YLE on ryhtynyt esittämään tällaista vegaanipropagandaa.

Kärnä toteaa, että lapsille suunnattujen ohjelmasisältöjen tulisi olla ideologianeutraaleja.

– Veganismista on muodostunut joillekin uskonto ja tätä uskoa ollaan valmiita levittämään kaikin mahdollisin keinoin. En voi hyväksyä, että Yleisradio lähtee tällaiseen lietsomiseen mukaan. Kyse ei ole journalismista, vaan kyse on ideologisesta saarnaamisesta ja sen täytyy loppua. 

Kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan:

Kirjallinen kysymys Yleisradion asenteellisesta viestinnästä lapsille ja nuorille

Eduskunnan puhemiehelle

Yleisradion verovaroilla tuotetun ohjelmasisällön tulee olla journalistisesti laadukasta. Tähän periaatteeseen kuuluu muun muassa pyrkimys totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Lisäksi yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Tämä ei toteudu erityisesti alakouluikäisille suunnatussa Yle Mix-ohjelmassa jonka 21.10.2020 esitetyssä Miten SUN ruoka vaikuttaa MAAPALLOON jaksossa esitettiin selkeässä propagandatarkoituksessa lukuisia asenteellisia väitteitä sekä luotiin ahdistavaa pelon tunnetta lapsille.

Jaksossa väitetään muun muassa, että lihan syöminen aiheuttaa metsäneläinten katoamista Suomessa, kun yhtä lailla kasvisruokavalion edellyttämien raaka-aineiden tuottamiseen tarvitaan tilaa ja peltoja. Lisäksi lehmien ympäristöpäästöt Suomessa liioitellaan suhteessa autojen määrään. Jaksossa myös annetaan tiukkasanaisia ohjeita siitä mitä lapsen tulisi syödä samalla pelon tunnetta lietsoen puhumalla tulvista ja kuivuudesta maailmalla sekä lajien massasukupuutosta. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että Yle Mixin tekijät nimenomaan itse totesivat, että ohjelmassa tuotaisiin esiin valoa ja toivoa lapsille.

Tämä on vakavaa koska erityisesti lapsille suunnatun ohjelman tulisi olla ideologianeutraalia. Yle Mix-ohjelman esittelyssäkin kerrotaan, että juontajat pyrkivät olemaan ohjelmassa lasten luotettuja kavereita, joiden kanssa voi myös keskustella. Ylen oman linjauksen mukaisesti, lapset ja nuoret otetaan huomioon erityisellä huolella ja arvojen mukaisesti sekä sisällöissään että muussa toiminnassa. Herää kuitenkin kysymys, toteutuuko tämä tärkeä periaate Yle Mix-ohjelman osalta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo puuttua Yleisradion asenteelliseen ja faktoiltaan värittyneeseen journalismiin erityisesti, kun kyse on lapsille ja nuorille suunnatusta ohjelmasta?