kuva1b

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma on jättänyt 12.1. työministeri Jari Lindströmin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen työttömien suojaosan nostamisesta.

– Työttömyysturvan aktiivimalli on herättänyt paljon keskustelua, ja osin ihan syystä. On tärkeää, että mallista kerätään nyt kokemusta ja sitä parannetaan. Lisäksi meidän pitää kannustaa työttömiä työnhakuun myös rahallisesti. Työtön voi tällä hetkellä ansaita bruttona 300 euroa kuussa ilman, että menettää työttömyysrahansa. Mielestäni summan voisi kaksinkertaistaa 600 euroon, Kauma toteaa.

Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan 600 euron taso voitaisiin toteuttaa kustannusneutraalilla tavalla esimerkiksi siten, että työttömyysturvan perusosan tasoa alennettaisiin 50 sentillä eli 32,4 eurosta 31,9 euroon päivässä.

– Suojaosan nosto lisäisi keikkatöiden vastaanottamista ja oman toiminimen kautta tehtäviä pienimuotoisia töitä sekä kannustaisi hakemaan myös muuta kuin sellaista työtä, jota on aiemmin työurallaan tehnyt. Työelämään on tätä kautta helpompi päästä kiinni myös täysipäiväisesti, Kauma pohtii.

– Uudistuksen voisi toteuttaa niin, että suojaosuuden määrää nostettaisiin kaikille työttömille samalla tavalla tai vaihtoehtoisesti niin, että suojaosan nosto sidottaisiin työttömyyttä edeltäneeseen ansiotasoon. Tällä tavoin kannustinvaikutus olisi suhteutettu tasaisemmin eri tulotasoille.

Eduskunnan tietopalvelun mukaan ansioihin sidotusta mallista saataisiin lähes kustannusneutraali reformi alentamalla ansiosidonnaisen päivärahan kertymäparametreja 45 prosentista 44,8 prosenttiin ja taitekohdalla 20 prosentista 19 prosenttiin. Reformin kustannus olisi näin toteutettuna noin 10 miljoonaa euroa.

– Erilaisia vaihtoehtoja on, jos vain löytyy halua antaa työttömille myös porkkanaa. Itse kannatan kannustamista työn kautta, Kauma sanoo.

KIRJALLINEN KYSYMYS

Työttömyysturvan suojaosan uudistamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Vuoden 2014 alusta lähtien työtön on voinut tienata bruttona 300 e/kk, ilman että ansiot vaikuttavat työttömyysetuuden määrään (HE 176/2013). Tämä 300 euron suojaosa koskee sekä peruspäivärahaa että ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavia työttömiä. Suojaosa on kannustin, jolla työtön pääsee kiinni työelämään, ja myös lyhytaikaista tai osa-aikaista työtä kannattaa ottaa vastaan. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT selvittää parhaillaan suojaosan työllisyysvaikutuksia.

Työttömyysturvan suojaosa nosto nykyisestä 300 eurosta voisi tuoda työttömille vielä nykyistäkin enemmän mahdollisuuksia vastaanottaa työtä. Valtiovarainministeriö on selvittänyt malleja, jossa suojaosa olisi 400–600 euroa. Korkeampi, 600 euron taso maksaisi arviolta 55 miljoonaa euroa. Se voitaisiin toteuttaa kustannusneutraalilla tavalla esimerkiksi siten, että työttömyysturvan perusosan tasoa alennettaisiin 50 sentillä eli 32,4 eurosta 31,9 euroon päivässä. Muutos kasvattaisi osaaikaisten työllisten määrää noin 3500:lla. Se myös lisäisi keikkatöiden vastaanottamista ja oman toiminimen kautta tehtäviä pienimuotoisia töitä. Tämä edesauttaisi työelämään kiinni pääsemistä ensin osa-aikaisesti ja myöhemmin täysipäiväisesti.

Toinen uudistusvaihtoehto olisi sitoa suojaosa työttömyyttä edeltäneeseen ansiotasoon. Tällä tavoin kannustinvaikutus olisi suhteutettu tasaisemmin eri tulotasoille. Mallissa olisivat mukana ansiosidonnaisella päivärahalla olevat työttömät. Eduskunnan tietopalvelun tekemässä laskelmassa suojaosa nousisi lineaarisesti työttömyyttä edeltäneen rahapalkan mukaan ja se voisi saavuttaa 600 euron enimmäismäärän esimerkiksi 5000 euron kohdalla. Reformin kustannukset olisivat arvion mukaan noin 10 miljoonaa euroa. Ansiosidonnaisessa mallissa lähes kustannusneutraali reformi saataisiin aikaiseksi esimerkiksi alentamalla ansiosidonnaisen päivärahan kertymäparametreja        45 prosentista 44,8 prosenttiin ja taitekohdalla 20 prosentista 19 prosenttiin.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:än viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Työttömien työnhaun kannustinmalleja täytyy kehittää. Tähän voitaisiin pyrkiä korottamalla suojaosaa nykyisestä 300 eurosta joko kaikille suoraan 600 euroon tai sitomalla suojaosan korotus työttömyyttä edeltävän työnsuhteen aikaiseen ansiotasoon. Millaisia kannustimia ministeriö suunnittelee työttömien aktivoimiseksi ja voisiko suojaosan korotus olla yksi varteenotettava vaihtoehto? 

Helsingissä 12.1.2018

Pia Kauma /kok