Kokoomuksen sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho vaatii hallitusta puuttumaan puoliväliriihessä dramaattisesti pitkittyneisiin suun terveydenhuollon hoitojonoihin. Laiho ehdottaa, että hallitus ottaa käyttöön korotetut kelakorvaukset hoitojonojen lyhentämiseksi. Viime keväänä koronaepidemian leviämisen pelossa ja seurauksena suun terveydenhuollon käyntejä peruutettiin, ja hammashuollon työntekijöitä siirrettiin jäljitykseen ja muihin toimintoihin. Tämä on johtanut noin miljoonan hammashoidon käynnin siirtymiseen ja merkittävään hoitovelan kasvuun.

”Nyt kun koronan takia hoitojonot ovat ennätysmitoissa, ihmettelen hallituksen hiljaisuutta hoitojonotilanteesta. Mitkä ovat hallituksen keinot puuttua jonoihin? Emme ole saaneet vielä viestiä, miten hallitus aikoo tukea kuntia hoitovelan korjaamisessa. Keinoja kyllä löytyy, esim. palvelusetelit ja korotetut KELA-korvaukset, ”Laiho toteaa.

”Tämän päivän Ilta-Lehdessä vasemmistoliiton ministeri Saramokin ihmetteli vain tippuvia hampaita, mutta ei nimennyt yhtään konkreettista keinoa mitä Vasemmistoliitto ja hallitus aikoo asialle tehdä”, lääkärikansanedustaja jatkaa.

Laiho ihmettelee ministeri Saramon kommenttia. ”Jos hallitus nostaisi edes määräaikaisesti hammashoidon kelakorvauksia, niin hampaat voisi pysyä suussa. Tämä olisi sujuva keino saada ihmiset jonoista hoitoon, ilman lisäbyrokratiaa. Kelakorvauksen nosto tasaisi kysyntää ja vähentäisi painetta julkiselle sektorille. Jos osa jonoissa olevista ihmisistä siirtyisi korotetun KELA-korvauksen myötä pois julkisista jonoista, helpottaisi se myös kaikkien hoidon tarpeessa olevien tilannetta”.

”Suun terveydenhuollon työntekijöiden koronarokotukset täytyy myös saada kuntoon. On edesvastuutonta hallitukselta, että sosiaali-ja terveydenhuollon asiakastyötä tekevistä työntekijöistä valtaosa on edelleen rokottamatta. Suun terveydenhuollon henkilökunta on jatkuvassa kontaktissa suusta lentävien aerosolien kanssa. Rokottaminen on työntekijöiden työturvallisuus kysymys ja on samalla myös viesti asiakkaille, että hammashoitoon on turvallista mennä”, päättää Laiho.