Raassina-Sari-06-20x30-cm-600x600

Tänään julkaistussa oikeusministeriön selvityksessä todetaan, ettei viranomaisilla ole Suomessa riittäviä valmiuksia vastata pakkoavioliittoihin liittyviin sosiaalisiin ja oikeudellisiin haasteisiin. Kokoomuksen kansanedustaja Sari Raassina pitää tärkeänä, että tarve lainsäädännön uudistamiselle avioliittoon pakottamisen osalta arvioidaan tarkasti. Nykyisellään rikoslaissa ei ole erillistä mainintaa pakkoavioliitoista.

-Pakkoavioliitot ovat räikeä esimerkki naisten oikeuksien rikkomisesta. Ongelman laajuus on selvitettävä ja käynnistettävä tarvittavat toimenpiteet sen hillitsemiseksi. Kulttuuriset tai mitkään muutkaan syyt eivät saa missään olosuhteissa vaarantaa suomalaisessa yhteiskunnassa itsestään selviä perusoikeuksia, Raassina painottaa.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin selvityksessä käy ilmi, ettei Suomessa ole tällä hetkellä riittävää osaamista tai tietotaitoa ongelmaan puuttumiseksi, vaikka ongelman olemassaolo laajalti tiedostetaankin. Tieto ei ole sinänsä uutta, sillä selvityksen löydökset ovat saman suuntaisia kuin aiemmissa eurooppalaisissa ja kotimaisissa selvityksissä. Raassina painottaa ongelmaan puuttumisessa viranomaistoiminnan tärkeyttä.

-Meidän on saatava kattava tilannekuva siitä, millaista tietoa ja tukea viranomaiset työnsä tueksi tarvitsevat pakkoavioliittojen torjumiseksi. On hälyttävää, ettei avioliittoon pakottaminen yleensä edes johda rikosprosessin, vaikka teon rikollisuus on päivän selvä asia, Raassina painottaa.

Ongelmaan voidaan puuttua vain riittävällä tietotaidolla ja yleisen tietoisuuden lisäämisellä. Raassinan pitää ensiarvoisen tärkeänä myös sitä, että tietotaidon lisäksi myös kynnystä rikosilmoituksen tekemiseen madalletaan.

-On traagista, että nämä tapaukset eivät tule poliisin tai muiden viranomaisten tietoon. Suomen on tehtävä kaikkensa naisten ja tyttöjen oikeuksien ja tasa-arvon toteutumiseksi. Niin myös tässä asiassa, Raassina päättää.