Kokoomuksen kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan vastaava Arto Satonen

Kokoomuksen kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan vastaava Arto Satonen on huolissaan koronatilanteen vaikutuksista pitkäaikaistyöttömyyteen. Tilastokeskuksen tuoreen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2020 joulukuussa 74 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 48 000 enemmän kuin vuoden 2019 joulukuussa.

”Tilanne on hälyttävä. Työttömyyden pitkittyminen on estettävä kaikilla mahdollisilla keinoilla. Erityinen huoli on yrityksensä lopettamaan joutuneista yrittäjistä ja koronan tai koronarajoitusten vuoksi työnsä menettäneistä”, Satonen toteaa.

Myös työelämä- ja tasa-arvovaliokunta kiinnitti tähän asiaan huomiota tuoreessa lausunnossaan (TyVL 1/2021 vp). Valiokunta kiinnitti huomiota koronan ja koronasta aiheutuneiden rajoitusten vuoksi työnsä menettäneiden yrittäjien ja työntekijöiden nopeaan uudelleen työllistämiseen. 

”Odotan hallitukselta nyt konkreettisia toimia, joilla tuetaan konkurssiin joutuneita yrittäjiä sekä niitä, jotka ovat koronakriisin vuoksi joutuneet lopettamaan yritystoimintansa. Toimien on oltava nopeita ja vaikuttavia, jotta ehkäistään työttömyyden pitkittyminen. Hallituksen pitäisikin kiirehtiä Pohjoismaisen työnhaun mallin käyttöönottoa”, toteaa Satonen.

Satonen kantaa huolta myös opiskelijoiden tilanteesta. Korona-aika on vaikuttanut poikkeuksellisella tavalla opiskeluun, kun oppilaitokset ovat olleet välillä etäopetuksessa.

”Nuoret ovat valmistuneet kriisin keskellä. Työmarkkinoille pääsy on tahmeaa. Hallituksen on toimillaan varmistettava, että pääsevät työn syrjään kiinni”, Satonen päättää.