Lauslahti, Sanna kokSirén, Saara-Sofia kokRaassina, Sari kok

Kokoomuksen kansanedustajat ja sivistysvaliokunnan jäsenet Sanna Lauslahti, Saara-Sofia Sirén ja Sari Raassina

Kokoomuksen kansanedustajat ja sivistysvaliokunnan jäsenet Sanna Lauslahti, Saara-Sofia Sirén ja Sari Raassina kannustavat kuntia uuden peruskoulun rakentamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi eilen Uusi peruskoulu-ohjelman, jonka tarkoituksena on uudistaa suomalaista peruskoulujärjestelmää perin pohjin.

”Eilen käynnistetty Uusi peruskoulu-ohjelma on erittäin myönteinen uutinen suomalaiselle peruskoululle, koululaisille ja opettajille. Ohjelma tukee ja täydentää hyvin tänä syksynä aloitettua perusopetuksen uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa. Seuraavan kolmen vuoden aikana päivitetään peruskoulumme opetusmenetelmiä, jotta oppilailla olisi tulevaisuudessa tarvittavia taitoja, ja entistä paremmat valmiudet jatko-opintoihin”, toteavat edustajat.

”Yksi keskeisimpiä alueita on hyödyntää opetuksen osana entistä enemmän digitaalisten oppimisympäristöjen tarjoamia uusia mahdollisuuksia.  Itsestään tämä ei tapahdu, vaan opettajien osaamisen päivittämisellä on tässä avainrooli”, kansanedustajat jatkavat.

Perjantaina julkistetun ohjelman toteuttamiseen myönnetään yhteensä 90 miljoonaa euroa seuraavan kolmen vuoden aikana.  Tästä 70 miljoonaa kohdentuu opettajien osaamisen vahvistamiseen. Kansanedustajat pitävät panostuksia opettajien osaamisen kartuttamiseen uudistuksen onnistumisen kannalta keskeisinä.

”Valtion rahoituksella tarjotaan sekä porkkanarahoitusta kunnille, että uusia välineitä peruskoulun kehittämiseen.  Korvamerkityllä opettajien osaamisen vahvistamisrahalla on tiukkana talousaikana iso merkitys. Valtion rahoitus ei kuitenkaan pelkästään riitä, vaan kuntien omilla toimenpiteillä on vähintäänkin yhtä merkityksellinen rooli”, sanovat kansanedustajat.

”Haastamme kaikki kunnat lähtemään aktiivisesti mukaan peruskoulun uudistustyöhön. Yhtä lailla kuin oppilailla on oikeus oppia uutta, niin se tulee olla myös opettajilla. Kunnilla on oma vastuunsa oman henkilökunnan osaamisen päivittämisestä”, jatkavat kansanedustajat.

Edustajien mukaan digitaaliset välineet eivät ole itseisarvo, vaan apuväline opetukseen. Välineiden avulla opetuksesta voidaan rakentaa entistä yksilöllisempää ja henkilökohtaisempaa. Tätä kehityskulkua kansanedustajat pitävät hyvänä.

”Laitteet yksin eivät riitä. Tärkeintä on, että opettaja saa löytää omat parhaimmaksi katsomansa tavat hyödyntää niitä. Siten oppilaatkin hyötyvät maksimaalisesti”, sanovat kansanedustajat.