17523559_1599167243430883_6888853886586311157_n

Sofia Vikman: Tampereen ja Helsingin välinen junayhteys nopeutettava tuntiin

Kansanedustaja, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Sofia Vikman (kok.) vaatii Tampereen ja Helsingin välisen junayhteyden nopeuttamista tuntiin. Vikman vaatii liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneriltä (kesk.) nopeita toimia, jotta kaupunkien väliselle rataosuudelle rakennetaan lisää raidekapasiteettia. Vikman on jättänyt aiheesta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.

”Tampereen ja Helsingin väliselle pääradan osuudelle tarvitaan nykyistä paremmat ja nopeammat yhteydet. Tällöin rata ruokkii kasvua ja työllisyyttä entistä voimakkaammin. Junayhteyden nopeuttaminen helpottaa suuren ihmisjoukon arkea joka päivä”, Vikman sanoo.

Vuoden 2017 puolella nopeimpien Tampere-Helsinki -junien matka-aika oli vielä alle puolitoista tuntia. Aikataulun mukainen matka-aika piteni reitillä VR:n ilmoituksen mukaisesti maaliskuun lopusta alkaen. Syyksi ilmoitettiin radan huono kunto ja korjaustyöt, joita on joka tapauksessa tiedossa lisää. Rataosalla on merkittäviä peruskorjaustarpeita.

”Pääradan kapasiteetti ja radan kunto eivät vastaa tämän päivän, saati tulevaisuuden vaatimuksia. Ratainvestoinneissa on jääty noin 10-15 vuotta jälkeen korjaustarpeesta, mikä näkyy ihmisten arkea haittaavina hidastuksina. Suomen on otettava loikka nopeiden junien aikaan, ja pääradan tärkein yhteys on perusteltua laittaa kuntoon ensimmäisenä. Pelkät laastarikorjaukset eivät riitä”, muistuttaa Vikman.

Vikmanin mukaan perusparannus on välttämätön, mutta se ei vielä tuo lisää nopeutta eikä kapasiteettia.

”Ainoa tapa ratkaista tilanne kestävästi ja parantaa pääradan liikennöintiä on rakentaa rataosuudelle lisää raidekapasiteettia. Lisäraiteet mahdollistavat palvelun parantamisen, matka-ajan lyhentämisen Tampereen ja Helsingin välillä sekä vähentävät junien myöhästelyä. Lisäraiteet mahdollistavat myös paikallis- ja lähiliikenteen kehittämisen sekä Tampereen että Helsingin päässä”, sanoo Vikman.

Vikman alleviivaa, että tunnin junan hyödyt eivät rajoitu vain Pirkanmaan ja pääkaupunkiseudun alueelle.

”Tampereen ja Helsingin välinen tunnin juna on 2020-luvun tärkein ja vaikuttavin liikennehanke Suomessa. Tunnin junan vaikutusalueella asuu puolet suomalaisista, joten hyödyt ulottuvat laajalle. Lisäraiteet nopeuttavat matkaa Helsingistä esimerkiksi Ouluun, Seinäjoelle, Vaasaan, Jyväskylään ja Poriin”, Vikman sanoo.

Vikman edellyttää hallitukselta nopeita toimia Tampereen ja Helsingin välisen tunnin junan toteuttamiseksi.

”Oikea aika tehdä ripeä päätös suunnittelusta ja investoinnista on nyt, kun hidastuksia aiheuttavia ratatöitä joka tapauksessa on edessä. Hallituksen on ryhdyttävä toimenpiteisin, jotta Tampereen ja Helsingin välisellä pääradan osuudella päästään pikaisesti nykyisistä riittämättömistä korjaustoimista lisäraiteiden rakentamiseen ja Tampereen ja Helsingin välisen junayhteyden nopeuttamiseen tuntiin”, sanoo Vikman.

Euroopan komissio pohtii parhaillaan pääradan nostamista Euroopan liikenteen ydinverkkokäytävään.

”Ydinverkkokäytävään luokitteleminen parantaisi pääradan mahdollisuuksia saada EU:lta Verkkojen Eurooppa -rahoitusta. Liikennehankkeet saavat rahoituksesta keskimäärin 10–50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksesta”, Vikman lisää.