Kokoomuksen kansanedustaja Mari-Leena Talvitien mukaan hallitusohjelmalta on pudonnut pohja myös ilmastotavoitteiden suhteen. Eduskunta käsittelee parhaillaan valtioneuvoston selontekoa kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta. Kestävän kehityksen päämääränä on säilyttää hyvät elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville.

”Niin asiantuntijat kuin nuoret ilmastolakkolaiset ovat odottaneet liian kauan lunastamattomia lupauksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Hallituksen tulisi kohdata tämä totuus ja päivittää hallitusohjelma. Ehdotamme nyt, että hallitus kutsuisi kaikki eduskuntapuolueet jälleen pyöreän pöydän ympärille sopimaan päästövähennyskeinoista. Siinä samassa hengessä, joka vallitsi ennen vaaleja”, Talvitie toteaa.

Talvitie muistuttaa selonteon kirjauksesta, jossa todetaan, että vaaranamme ekologiseen kehitykseen liittyvien tavoitteiden saavuttamisen, jos emme pidä samalla huolta julkisen talouden kestävyydestä. Talvitie on huolestunut tilanteesta, jossa asiantuntijat tuovat pöytään ehdotuksia päästöjen vähentämiseksi, mutta päättäjät ovat haluttomia tekemään mitään.

”Ilmastotavoitteidemme pohja ontuu lähes yhtä pahasti kuin hallituksen harjoittama työllisyyspolitiikka. Turpeesta tuli laiha ja riittämätön kompromissi. Ympäristölle haitalliset tuet kasvavat kaikista lupauksista huolimatta. Viime aikojen keskustelun perusteella näyttää siltä, että liikenteen päästöjen puolittaminen pysähtyy jo lähtöruutuun”, Talvitie jatkaa.

Talvitien mukaan suomalaiset ansaitsevat toivoa repivien ääripäiden sijaan.

”Ympäristö ei ole lahja menneiltä sukupolvilta vaan lainaa tulevilta sukupolvilta. Meidän on tähdättävä kestävään kehitykseen, jossa otamme ympäristön, talouden ja ihmiset tasavertaisesti huomioon. Aika näiden tavoitteiden saavuttamiseen on käymässä vähiin. Arktisella alueella ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät vähintään kaksinkertaisena. Tulevat sukupolvet ansaitsevat nyt toivoa ja tekoja”, Talvitie summaa.