Mari-Leena Talvitie. Kuvaaja: Mikko Mäntyniemi.

Kokoomuksen kansanedustaja ja parlamentaarisen TKI-työryhmän jäsen, Mari-Leena Talvitie on jättänyt hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen matematiikan osaamisen tason heikkenemisen pysäyttämisestä Suomessa, siitä johtuvan osaajapulan ratkaisemisesta ja matemaattis-luonnontieteellisten alojen vetovoiman parantamisesta.

Suomen sijoitus Pisa-tuloksissa on laskenut yhtä jaksoisesti vuodesta 2006 alkaen kaikilla Pisa-tutkimuskierroksilla, joista suhteellisesti eniten sijoituksemme on pudonnut matematiikan osaamisessa. Heikentyvä osaajien laatu näkyy nyt siis työvoimamme peruspilarissa, suomalaisten osaamispulassa, joka on omiaan vaikeuttamaan jo nyt laajamittaista osaajapulaa.

”Osaajapula on jo nyt talouskasvun pullonkaula. Tarvitsemme uusia huippuosaajia, jotta tulevaisuuden teknologiainnovaatiot eivät ole uhattuna. Julkisen sektorin panostusten nosto T&K- resursseihin ei yksin riitä, sillä osaajien riittävyys vaikuttaa suoraan siihen, miten yritykset ja elinkeinoelämä investoivat T&K-toimintaan.” Talvitie kommentoi.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin viime vuoden lopulla tehdyn arvioinnin mukaan erityisesti matematiikan osaamisen taso on laskenut yhtä jaksoisesti jo vuodesta 2000. Arvioinnissa todettiin, että osaamisen taso on aidosti laskujohteinen riippumatta esimerkiksi koronapandemiasta johtuvista syistä.

”Matematiikan oppimistulosten nostaminen vaatii toimia joka sektorilla: matematiikan valmiuksia tulee laajentaa ainakin varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alakoulun opetuksen osalta, luokanopettajakoulutusta on täydennettävä siten, että jokaisella tulevalla luokanopettajalla on valmiudet opettaa matematiikkaa, toisen asteen opettajille tarjottavan matematiikan lisäkoulutuksen saatavuutta on parannettava ja koulujen, järjestöjen ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä on tuettava, jotta nuorten ymmärrys koulussa opitun, oman talouden hallinnan ja tulevan työelämän välillä vahvistuu,” Talvitie linjaa.

Kevään 2022 yhteishaussa oli 3167 luonnontieteiden aloituspaikkaa. Vain 2994 aloituspaikkaan valittiin minimivaatimukset täyttäviä opiskelijoita, joista entistä vähemmän – vain 2307 henkilöä ottivat luonnontieteen opiskelupaikan vastaan. Luonnontieteellisten alojen vetovoima on kriisissä. Selvää on, että kriisi ei ratkea opiskelupaikkoja lisäämällä.

Talvitie kysyy kirjallisessa kysymyksessään hallitukselta, onko hallitus tietoinen, kuinka monesta koulusta puuttuu tänä syksynä vakituinen matemaattisten aineiden opettaja ja mitä toimenpiteitä on tehty, ettei tilanne olisi senkaltainen, miten hallitus kääntää suomalaisten matematiikan tason heikkeneminen suunnan, millaisiin toimiin Suomessa on ryhdytty ja aiotaan ryhtyä matemaattis-luonnontieteellisten alojen vetovoiman parantamiseksi ja mitä toimenpiteitä on tehty ja aiotaan tehdä tällä hallituskaudella heikkenevästä matematiikan osaamisesta johtuvan osaajapulan ratkaisemiseksi?

Kirjallinen kysymys on luettavissa Talvitien verkkosivuilta.