Kokoomuksen kansanedustajat Jukka KopraMarkku EestiläKari Tolvanen ja Marko Kilpi vaativat hallitusta ryhtymään toimiin järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi Suomessa. Edustajat pitävät järkyttävänä Lännen median uutisoiman selvityksen tulosta, jonka mukaan vajaan 1,5 vuoden aikana jo 17 vanginvartijaa on joutunut sellaisten pahoinpitelyjen kohteeksi, joissa tekoihin kytkeytyy järjestäytynyt rikollisuus.

”Vanginvartioihin kohdistunut systemaattinen väkivalta on järkyttävää. Yhdenkään viranomaisen ei pitäisi Suomessa joutua pelkäämään väkivaltaa. Erityisen huolestuttavaksi ilmiön tekee sen järjestäytynyt luonne. Näin ei voi jatkua, väkivallalle on laitettava stoppi”, Jukka Kopra sanoo.

Lännen median selvitysten perusteella viranomaisiin kohdistuvan väkivallan arvioidaan jatkuvan. Kokoomusedustajat toteavat, että kyse on laajemmasta kehityksestä, joka on ollut nähtävissä jo vuosia.

”Nyt ilmi tulleet tiedot ovat pysäyttäviä, mutta eivät valitettavasti yllättäviä. Kehitys on ollut nähtävissä jo vuosien ajan. Nyt on viimeinen hetki kuulla vartijoiden hätähuuto ja ryhtyä toimenpiteisiin tärkeää työtä tekevien viranomaistemme turvallisuuden takaamiseksi. Määrätietoisia toimia tarvitaan sekä rikosseuraamuslaitokselta että maan hallitukselta”, Markku Eestilä sanoo.

Kokoomusedustajat antavat Marinin hallitukselle pyyhkeitä passiivisuudesta suhteessa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan.

”Marinin hallitus on ohjelmassaan ja toiminnassaan laiminlyönyt täysin järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan. Kuvaavaa on, ettei hallituksen 216-sivuisessa hallitusohjelmassa mainita järjestäytynyttä rikollisuutta kertaakaan. Hallituksen on aika herätä todellisuuteen, ottaa järjestäytyneen rikollisuuden uhka vakavasti ja ryhtyä toimenpiteisiin”, Kari Tolvanen sanoo.

Kokoomusedustajat esittävät toimina hallitukselle turvallisuusviranomaisten resurssien vahvistamista ja toimivaltuuksien päivittämistä. Kokoomusedustajat muistuttavat, että Ruotsissa järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi on otettu laaja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaohjelma, jossa ongelmaa ja ratkaisuja siihen on tarkasteltu kokonaisvaltaisesti. Edustajat painottavat, että vaikka tilanne ei Suomessa ole yhtä paha kuin Ruotsissa, on myös Suomessa tärkeää tehdä ennakoivia toimenpiteitä tilanteen pahenemisen estämiseksi.

”Suomen tulisi oppia Ruotsin virheistä, ei toistaa niitä. Tarvittavia toimia on tehtävä hyvän sään aikana, ei vasta sitten kun on liian myöhäistä. Rikollisuus muuttuu ja kehittyy, mihin yhteiskunnan on reagoitava nopeasti ja toimivilla toimenpiteillä. Tarvitsemme lisäresursseja rikosseuraamuslaitokselle ja koko rikosketjulle. Poliisien määrä on nostettava yli 8000 henkilötyövuoteen, kuten kokoomus on vaihtoehtobudjetissaan rahoituksineen esittänyt. Järjestäytynyttä rikollisuutta koskeva rikoslainsäädäntö ja viranomaisten toimivaltuuksia koskevat normit on päivitettävä vastaamaan muuttunutta tilannetta. Lisäksi on panostettava ennaltaehkäisevä työhön. Emme voi enää odottaa, tekojen aika on nyt”, Marko Kilpi päättää.