Osuuskuntamuotoisella toiminnalla on potentiaalia ja mahdollisuuksia edistää työväen asemaa. Kommunistien ja sitoutumattomien listat haluavat palauttaa Osuuskunta Tradekan juurilleen, elävöittää osuuskuntaa sekä kehittää 2000-luvun haasteisiin vastaavaa kuluttajien ja työntekijöiden osuustoimintaa. Kommunisteja ja sitoutumattomia on mahdollista äänestää kaikissa viidessä Tradeka-vaalipiirissä.

Noin 200 000 jäsenen Tradekan edustajistovaalit käydään 1.-15.2. Äänestysohjeet postitetaan jäsenille. Osuustoiminnalla on Suomessa vahvat perinteet, joiden ansiosta Tradekallakin on merkittävää omistusta ja monia mahdollisuuksia edistää osuustoiminnan päämääriä.

Nyt tarvitaan uutta osuustoimintaa

Tänä päivänä Tradeka linjaa itsensä ‘merkityksellisen omistamisen osuuskunnaksi’. Se on aikojen saatossa pyrkinyt enemmän ja enemmän irti kuluttajaosuustoiminnasta eli palvelujen tuottamisesta osuuskunnan jäsenille. Suunta on väärä – osuustoiminta ei saa typistää ainoastaan omaisuuden hallinnointiin eikä liikkeen periaatteisiin kuulu osuustoiminnan kehityksen pysäyttäminen. Tradekalla on monia mahdollisuuksia tarjota vaihtoehtoja myös kuluttajaosuustoiminnan ja uuden osuustoiminnallisen tuotannon aloilla. Näitä on aktiivisesti edistettävä.

Yksi konkrettinen aloite on Tradekan päivittäistavarakauppatoiminnan uudelleenperustaminen. Suomen Lähikaupan myynti ulkomaisille sijoittajille oli virhe, joka kiihdytti päivittäistavarakaupan keskittymistä Suomessa sekä heikensi osuuskunnan yhteyttä jäsenistöön ja laajemminkin kuluttajiin. Ihmisillä tulee olla osuustoiminnallinen vaihtoehto ruoka- ja muiden päivittäistavaraostosten tekemisessä.

Osuuskunnan ruokakaupan valikoimaa hankittaessa voidaan myös tukea esimerkiksi lähituotantoa ja toisia paikallisia osuuskuntia. Viime vuosina Suomeen on nimittäin syntynyt uutta paikallista taloutta, uusia osuuskuntia, ruokapiirejä, jakamistaloutta ja yhteisötaloutta, joissa on paljon samoja tavoitteita, joille osuustoimintaliike syntyi.

Osuuskunta Tradeka tarjoaa monia hyviä ja rahanarvoisia jäsenetuja. Kommunistit ja sitoutumattomat haluavat kehittää niitä niin, että pienituloiset lapsiperheet, eläkeläiset, työttömät ja muut vähävaraiset hyötyvät niistä nykyistä enemmän. Vaihtoehtona ruokajonoille ja kalliille kauppakassipalveluille tulee kehittää osuustoiminnallisia ja yhteisöllisiä ruokapalveluja ja nykyajan kansankuppiloita.

Osuustoiminnan periaatteiden tulee ohjata myös Tradekan kumppanuuksien valintaa. Tradekan ei pidä kehittää esimerkiksi Med Groupista julkisten palvelujen kanssa kilpailevaa toimintaa. Osuuskunnan ei pidä tehdä yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, joiden toiminta ei vastaa osuustoiminnan periaatteita.

Sopimuksista Burger Kingin ja Taco Bellin kanssa on luovuttava ja niiden tilalle perustettava yhtä laaja ravintolaverkosto kotimaisella ketjunimellä. Restel maksaa tällä hetkellä Burger Kingin ja Taco Bellin nimistä rahaa ulkomaille koko ajan. Se ei ole lainkaan perusteltua.

Asumisen hinta on noussut monilla paikkakunnilla ja etenkin kasvavissa kaupungeissa kohtuuttoman korkeaksi. Ihmisten kodeista tehdään koko ajan enemmän voitontavoittelun välineitä ja tämä on johtanut sekä ihmisten vaikeuksiin selviytyä asumiskustannuksista että vuokranantajien harjoittamaan asumistukijärjestelmän väärinkäyttöön. Kommunistit ja sitoutumattomat ehdottavat, että Tradeka ryhtyy kehittämään asunto-osuuskuntarakentamista ensi sijassa vuokra-asumiseen ja hyödyntää tässä valtion ara-lainoitusta sekä mahdollistamaan tätä kautta enemmän kohtuuhintaista asumista.

Osuuskunnan tulee toteuttaa ekologisesti kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan, sijoitustoiminnassa ja yhteistyösuhteissa. Tradekan ravintoloiden, Restel-yhtiön tulee olla edelläkävijä energian säästämisessä, siirtymisessä uusiutuvaan energiaan sekä terveellisten kotimaisten elintarvikkeiden, lähiruoan, kasvisruoan, luomutuotteiden käytössä ja hävikkiruoan vähentämisessä.

Demokratiaa osuuskunnan työpaikoille ja jäsenistön keskuuteen

Tradekan työpaikoilla on ryhdyttävä toteuttamaan parempaa työaikaa eli työtä on alettava järjestämään 6 tunnin vuoroissa ja 30 tunnin viikkotuntimäärällä ansiotasoa alentamatta. Tällä on tutkitusti merkittävän positiivinen vaikutus työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen sekä uusien työpaikkojen avaamisen mahdollisuuksiin.

Osuuskunnan on edistettävä sisäisesti ja julkisesti työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia, harjoitettava työpaikkademokratiaa sekä tuettava työntekijöidensä ja jäsentensä harrastamista ja kansalaisvaikuttamista. Tradekan työpaikoilla olisi tärkeää alkaa toteuttaa rauhan- ja solidaarisuustoimintaa.

Jäsenaloitteille on annettava nykyistä suurempi rooli osuuskunnan toiminnassa ja jäsenten vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä mm. järjestämällä äänestyksiä, osallistuvia jäsentapahtumia ja palautekierroksia. Vaaleilla valittavan edustajiston todellista päätösvaltaa on vahvistettava. On lisättävä myös Tradekan hallitsemien yhtiöiden ja yhteisöjen hallinnon avoimuutta. Työntekijöiden pitää voida valita edustajansa omistamien yhtiöiden hallituksiin.

Sekä jäsentiedotusta että ulospäin suuntautuvaa viestintää on lisättävä merkittävästi. Kyse on jäsenten ajan tasalla pitämisestä, jäsenhuollosta sekä osuuskunnan näkyvämmäksi tekemisestä. Osuuskunnalle tulee perustaa oma lehti verkkoon ja paperille.

Tavoitteena jäsentensä ja liikkeen eteen toimiva Tradeka

Kommunistit ja sitoutumattomat haluavat vahvistaa työväen ja kuluttajien itsenäisen, jäsenvaltaisen osuustoiminnan edistyksellisiä periaatteita sekä Tradekan jäsenten ja sen omistamien yhtiöiden työntekijöiden etuja ja vaikutusmahdollisuuksia. Osuuskunnan tulee kantaa vastuuta yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, sivistyksen, solidaarisuuden ja rauhan edistämisestä.

Kommunistinuoret kannustaa kaikkia tutustumaan kommunistien ja sitoutumattomien Tradeka-vaaliohjelmaan sekä Tradekan jäseniä äänestämään listan ehdokkaita. Palautetaan Tradeka takaisin osuustoiminnan juurille!