Paremmasta työajasta, tauotuksesta ja työpaikkademokratiasta apua hätäkeskuspäivystäjien uupumukseen

Hätäkeskuspäivystäjien jaksamisongelmat ovat isoja. Huomattava enemmistö päivystäjistä on harkinnut alanvaihtoa ja moni on irtisanoutunut työstään. Työntekijöiden ja koko väestön takia Hätäkeskuslaitoksen ongelmia on ratkottava riittävällä vakavuudella ja tahtotilalla.

Heikentynyt jaksaminen ja riittämättömyyden tunne välittyy hätäkeskustyössä paitsi kollegoille, myös työn kautta suoraan asiakkaille. Hätänumeroon soittaneiden kokemuksia epäasiallisesta tai töykeästä puhetavasta hätäkeskuspäivystäjien toimesta ovat saaneet varmasti monet kuulla. Tämä on huomioitava asia, sillä kenenkään kynnys hätänumeroon soittamiseen ei pidä kasvaa.

Suomessa on kuusi hätäkeskusta, joissa työskenteli vuoden 2020 lopussa yhteensä noin 480 päivystäjää. Se on kymmeniä työntekijöitä laitoksen omaa tavoitetta vähemmän. Viraston 50 henkilötyövuoden vajetta ei ole saatu kurottua umpeen Pelastusopistosta valmistuvilla päivystäjillä. On varmistettava, että valtion antamat resurssit päivystäjien kouluttamiseen ja palkkaamiseen ovat riittävät.

Suomen poliisijärjestöjen liitto SPJL teki vuonna 2019 jäsenkyselyn, johon vastasi myös lähes 90 Hätäkeskuslaitoksen työntekijää. Yli neljä viidesosaa heistä kertoi harkinneensa alanvaihtoa vuoden aikana. Tilanne on näkynyt konkreettisesti runsaina irtisanoutumisina. Vuonna 2019 virastosta irtisanoutui 65 päivystäjää. Ylen artikkelin mukaan viime vuonna irtisanoutumisia arvioitiin tulevan yli 30.

Koska ongelma ei ole avoimien työpaikkojen määrässä, vaan työssäjaksamisessa ja työpaikan olosuhteissa, on Hätäkeskuslaitoksessa kiinnitettävä erityistä huomiota työntekijöiden uupumisen vähentämiseen ja tehtävä sisäisesti kaikki voitava työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Työaikaa on tarkasteltava ja parannettava. Kommunistien aloite 6 tunnin työpäivästä ansiotasoa alentamatta toimisi käytännössä hyvin myös hätäkeskustyöhön. Ympärivuorokautiseen työhön voitaisiin luoda kokonaan uusi vuoro ja ryhtyä järjestämään työtä neljässä 6 tunnin vuorossa. Paremmalla työaikamallilla saataisiin työn kuormittavuus vähenemään ja työssäjaksaminen kasvamaan.

Jokaiselle työntekijälle on turvattava täydet mahdollisuudet pitää heille kuuluvat tauot työpäivän aikana. Työn luonteen ja puheluiden raskauden takia myös ylimääräiselle tauotukselle on varmasti usein tarvetta.

Missä tahansa työssä ja työpaikassa oleellisesti työhyvinvointiin vaikuttava asia on työpaikkademokratia ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet. Hätäkeskuspäivystäjien tietotaitoa, kokemuksia ja näkemyksiä on nykyistä aktiivisemmin kuunneltava ja otettava huomioon työaikaa, käytäntöjä tai työympäristöä suunniteltaessa.

Nykyiset Hätäkeskuslaitoksen ongelmat vaativat kiireellisiä korjaustoimia. Kyseessä on, paitsi työntekijöiden oikeuksiin, myös Suomen huoltovarmuuteen ja koko väestön turvallisuuteen vaikuttava tilanne.