Kommunistinuorten pääkaupunkiseudun osasto on käynnistänyt vetoomuksen työajan lyhentämisen kokeilun puolesta Uudenmaan sote-alan työpaikoille. Vetoomusta voi käydä kannattamassa Change.org:issa osoitteessa: https://chng.it/RLW2VNLR
Osaston aktiivit esittävät vetoomuksessa käynnistettäväksi 6 tunnin työpäivän kokeiluja ansiotasoa alentamatta sote-alan työpaikoilla Uudellamaalla. Määräaikaisten kokeilujen avulla on mahdollista nähdä käytännössä työajan lyhentämisen toimivuus sekä vaikutus työhyvinvoinnin paranemiseen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että 8 tunnin työpäivän viimeiset tunnit ovat kaikista vähiten tuottavia. Jos nämä kaksi viimeistä tuntia leikattaisiin pois ansiotasoa laskematta, työhyvinvointi paranisi ja sote-alalle olisi mahdollista saada lisää ihmisiä töihin. Ympärivuorokautiseen työhön voitaisiin lisätä kokonaan uusi vuoro; 8 tunnin työvuoroja saa vuorokauteen kolme, mutta 6 tunnin vuoroja saa neljä.

Vetoomus tullaan luovuttamaan pääkaupunkiseudun sote-palvelujen päätöksentekoelimille eli HUS:n valtuustolle, Helsingin kaupunginvaltuustolle sekä Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Vantaa-Keravan aluevaltuustoille.