Louhelainen, Anne ps Pelkonen, Jaana kok

Anne Louhelainen (ps.) ja Jaana Pelkonen (kok.)

Suomeen Liikkuva koulu -hanke kelpaisi muillekin Euroopan maille malliksi siitä, kuinka lapset ja nuoret saadaan liikkumaan enemmän. Näin kertoivat Euroopan neuvoston parlamentaariselle yleiskokoukselle kansanedustajat Anne Louhelainen (ps.) ja Jaana Pelkonen (kok.), kun yleiskokous keskusteli keskiviikkona teemasta “Urheilua kaikille”.

Aiheesta keskusteltiin espanjalaisen kansanedustajan Carmen Quintanillan raportin “Urheilua kaikille: silta tasa-arvoon, kotouttamiseen ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen” sekä Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n puheenjohtajan Thomas Bachin alustusten pohjalta.

Jaana Pelkonen kantoi puheessaan huolta urheiluharrastusten kalleudesta ja kertoi, että Suomessa etsitään keinoja taata jokaiselle lapselle yksi mieluisa urheiluharrastus.

“Urheilu on yksi parhaista tavoista ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Urheilu opettaa lapsille taitoja, jotka ovat välttämättömiä myöhemmässä elämässä, kuten reilua peliä, vastuuta ja myötäelämistä. Fyysinen rasitus ja se, että asioita tehdään yhdessä, ovat yhä tärkeämpiä, kun digitalisaatio etenee ja yhteiskunnan muut arvot korostavat yksilöllisyyttä”, Pelkonen totesi.

Louhelainen painotti urheilun merkitystä maahanmuuttajien kotouttamisessa.

“Silloin, kun yhteistä kieltä ei ole, urheilu voi toimia yhdistävänä tekijänä. Suomessa on jo vuodesta 2011 ollut mahdollista saada avustuksia hankkeisiin, joilla maahanmuuttajia kotoutetaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Tärkeä kohderyhmä ovat maahanmuuttajatytöt. Suomessa tuetaan tasa-arvoa myös sillä, että urheilupaikkojen rakentamisessa huomioidaan molemmat sukupuolet”, Louhelainen huomautti.

Molemmat kansanedustajat kertoivat lähes viittäkymmentä eurooppalaista maata edustaville kansanedustajakollegoilleen myös Liikkuva koulu –hankkeesta, jonka tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Liikkuva koulu alkoi kokeiluna vuosina 2010–2012 ja on nyt osa hallitusohjelmaa.

Liikkuvissa kouluissa esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin, Pelkonen ja Louhelainen kertoivat. Koulut saavat tukea alueellisilta ja valtakunnallisilta verkostoilta, joihin kuuluu useita erilaisia lasten ja nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneita toimijoita.

Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto on maanosan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. Jäsenmaiden kansanedustajista koostuva yleiskokous tekee aloitteita ja antaa suosituksia, joiden pohjalta ministerikomitea päättää asioista. Parlamentaariseen yleiskokoukseen osallistuu jäsenet ja varajäsenet yhteen laskien yli 700 kansanedustajaa eri maista. Yleiskokous on koolla Ranskan Strasbourgissa 10.–14.10.2016.

Linkki raporttiin “Sport for all: a bridge to equality, integration and social inclusion”:

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=22812&lang=en