Salolainen, Pertti kok

Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen (kok)

Eurooppalaisen Suomen järjestämässä Rooman sopimuksen 60-vuotisjuhlaseminaarissa Eurooppasalissa

Uusi EU-kansanäänestys kansallisten etujemme vastainen

Näinä aikoina käsitämme selvästi, miten tärkeä EU- jäsenyys on ollut ja on Suomelle niin kauppapoliittisesti kuin myös erityisesti turvallisuuspolitiikan kannalta.

Nykyinen epävarmuuden aika korostaa EU:n turvallisuus -ja puolustuspolitiikan vahvistamista. On sanottava selvästi, että epämääräiset heitot kansanäänestyksen järjestämisestä Suomen

EU-jäsenyydestä ovat edesvastuuttomia ja maamme kansallisen edun vastaisia. Kyse on pikkunäppärästä puoluepolitiikasta, joka ei johda mihinkään, mutta vahingoittaa ulkopuolisten kuvaa meistä.

Suomen irrottaminen Lissabonin sopimuksen solidaarisuus- ja yhteisvastuulausekkeista heikentäisi ratkaisevasti kansainvälistä asemaamme ja turvallisuuttamme. Haluamme olla mukana

kehittämässä EU:n tehostuvaa puolustusyhteistyötä. Suomen on kuuluttava niihin maihin, jotka vahvistavat EU:n yhtenäisyyttä ja turvallisuutta ja jotka pyrkivät etsimään ratkaisuja Eurooppaa koettelevaan pakolaisongelmaan.

Suomi on aina elänyt kaupasta ja halunnut turvata maallemme vapaakaupan edellytykset. Koko integraatiokehityksemme on tähdännyt tähän.

Varsinkin nyt, kun protektionistiset suuntaukset ovat valtaamassa alaa, on Suomen vahvistettava sisämarkkinoiden toimivuutta ja puolustettava vapaakauppaa.

Emme voi enää luottaa Yhdysvaltoihin vapaakaupan edistäjänä, ja siksi yhtenäinen EU:n kauppapolitiikka on entistä tärkeämpää.