Parlamenttienvälisen liiton IPUn pohjoismainen ryhmä pitää tiistaina 1.9. etäkokouksen, jonka aiheena on valmistautuminen syksyn IPUn yleiskokoukseen. Marraskuisen IPU-kokouksen asialistalla on muun muassa järjestön uuden puheenjohtajan valinta. Yksi ehdokkaista on portugalilainen kansanedustaja Duarte Pacheco, joka esittelee tavoitteitaan pohjoismaisille kansanedustajille tiistain kokouksessa. Pacheco johtaa maaryhmää, johon Suomi johon Suomi ja muutkin Pohjoismaat IPUssa kuuluvat.

Koronatilanteen takia myös IPUn yleiskokous järjestetään etäyhteyksin ensimmäistä kertaa järjestön historiassa. IPUun kuuluu 179 jäsenmaata, joten kokousjärjestelyt ovat mittavat ja vaativat monen käytännön asian miettimistä uudestaan, äänestysjärjestelyistä lähtien. Teknisesti kokous järjestetään IPUn hallintoneuvoston kokouksena, jolloin kustakin maasta kokoukseen osallistuu enintään kolme edustajaa.

Parlamenttienvälisen liiton yleiskokouksiin osallistuvat pohjoismaiset parlamentaarikot ovat tavanneet 1920-luvulta lähtien koordinoidakseen kantojaan ennen vuoden yleiskokouksia. Parlamenttienvälisen liiton pohjoismaisia kokouksia voidaan pitää pohjoismaisen parlamentaarisen yhteistyön alkusysäyksenä.

Pohjoismaiseen kokoukseen osallistuvat Suomen IPU-ryhmästä Heli Järvinen (pj., vihr.) ja Sebastian Tynkkynen (vpj, ps.).