Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro Irak-selontekokeskustelussa (VNS 5/2020) 30.11.20

Mika Niikko

Perussuomalaiset Irak-selonteosta: turvapaikanhakijoiden palautussopimus Irakin kanssa saatava nopeasti

Tänään lähetekeskustelussa on vuorossaan kuudes selonteko koskien Suomen osallistumista turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa. Irakia ja sen lähialueita leimaavat jo vuosikymmeniä jatkuneet sodat, konfliktit ja väkivalta. Vaikka Irakin kehityskulku on tullut osittain parempaan suuntaan, on maa edelleen sisäisesti jakautunut ja epävakaa.

Jihadistiliike Isis otti laajat alueet haltuunsa Irakissa ja Syyriassa vuonna 2014 ja perusti sinne kalifaatin.

Syyskuussa 2014 YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman pohjalta perustettiin Isisin vastainen kansainvälinen koalitio, joka pyrkii palauttamaan vakauden Irakiin. Suomi liittyi koalitioon samana vuonna.

Koalition toiminta on ollut varsin tuloksellista ja Isisillä ei ole hallussaan enää merkittäviä maa-alueita. Siitä huolimatta Isisillä on edelleen laajasti kannattajia ja nukkuvia soluja. Isis on globaali turvallisuusuhka, joka ulottuu Suomeen saakka. Irakin vakaus on yksi avaintekijöistä taistelussa Isisiä vastaan.

Kolaus parantuneeseen turvallisuustilanteeseen

Parempaan suuntaan kehitteillä ollut Irakin yleinen turvallisuustilanne sai kolauksen lokakuussa 2019 puhjenneiden laajojen mielenosoitusten myötä. Myös voimankäyttö Yhdysvaltojen ja Iranin välillä lisääntyi.

Tähän mennessä uhkaavin tilanne oli tammikuussa Iranin tekemät ohjusiskut kansainvälisten sotilasjoukkojen tukikohtiin. Iskuissa ei loukkaantunut suomalaisia sotilaita, mutta tapahtumat olivat muistutus turvallisuustilanteen epävakaudesta.

Ulkoasiainvaliokunta on jo aiempinakin vuosina kiinnittänyt huomiota siihen, että puolustusvoimien vastuulla on päivittää jatkuvasti arviotaan joukkojen omasuojan riittävyydestä. Iranin ohjusisku alleviivaa tarvetta tarkastella kysymystä aiempaa tarkemmin. Operaation merkittävyydestä huolimatta, perussuomalaiset muistuttavat, että suomalaisten sotilaiden turvallisuus on tärkein prioriteetti.

Iran saanut huolestuttavan paljon jalansijaa

Kuukausien poliittisen sekasorron jälkeen Irak sai uuden hallituksen toukokuussa 2020. Uuden hallituksen haasteena on talous, jota heikentää entisestään koronapandemia ja öljyn hinnanlasku.

Irakin sisäpoliittinen kaoottisuus on antanut muille valtioille tilaa lisätä vaikutusvaltaansa sen sisällä.

Kansainvälisesti on herättänyt huolta se, että Yhdysvallat on kertonut vähentävänsä joukkojensa määrää Irakissa merkittävästi. Amerikkalaisten vetäytyminen voi huonontaa turvallisuustilannetta uudelleen. Lisäksi Iran on saanut huolestuttavan paljon jalansijaa Irakissa.

Hallituksen muodostaminen vallitsevissa olosuhteissa on kuitenkin merkittävä edistysaskel. Jotta Irakissa voidaan saavuttaa kestävä rauha, on olennaista vahvistaa Irakin turvallisuusviranomaisten valmiuksia. Maan tulevaisuus on loppupeleissä irakilaisten omissa käsissä.

Alueen turvallisuushallinto on tarkoitus luovuttaa Irakin liittovaltion poliisille. Päätöksenteon ulkopuolelle on kuitenkin jätetty jesidit, jotka kärsivät eniten Isisin harjoittamista kauheuksista ja sotarikoksista.

Irakilaiset suurin turvapaikanhakijaryhmä Suomessa

Irakin kauan jatkuneet ongelmat näkyvät edelleen Eurooppaan hakeutuvien turvapaikanhakijoiden määrissä. Tilastojen mukaan irakilaiset ovat suurin turvapaikanhakijaryhmä Suomessa.

Keskustelua palautuskysymyksistä on käyty jo uuvuttavan pitkään. Irak on kieltäytynyt toistuvasti vastaanottamasta omia kansalaisiaan ja tilanne alkaa olla kestämätön. Perussuomalaiset painottavat, että palautussopimus on saatava voimaan. Emme voi hyväksyä myöskään sitä, että laittomasti maassa olevat saavat kulkea täällä vapaana silloin, jos eivät palaa lähtömaahansa vapaaehtoisesti.

Terrorismin vastaisen toimintaan osallistuminen on kannatettavaa

Ongelmista huolimatta, Irakin vakauttaminen on myös Suomen omien intressien mukaista.

Rauhanturvaoperaatioihin osallistuminen tukee Suomen kansallista puolustuskykyä ja vahvistaa kumppanuussuhteita.

OIR-operaatioon osallistumalla Suomi tukee kansainvälisen terrorismin vastaista toimintaa, ja pystyy samalla vaikuttamaan Irakista tulevan muuttoliikkeen juurisyihin.  OIR-operaatioon osallistuminen on kannatettavaa. Perussuomalaisten mielestä ei kuitenkaan ole hyväksyttävää jatkaa loputtomiin erityisesti taloudellista tukea maalle, joka ei suostu vastaanottamaan omia kansalaisiaan.