peruss_logo_rgb

Perussuomalaiset vaati vuoden 2018 talousarviota käsitellessä, että hallitus ottaa huomioon tuulivoimaloiden ympäristö- ja terveyshaitat tukipäätösehdoissa ja peruu myönnetyt kohtuuttomat tuulituet. Perussuomalaiset on pitkään kritisoinut tuulivoiman aiheuttamia terveyshaittoja sekä niin sanotun takuuhinnan aiheuttamia kuluja.

– Ensinnäkin, tuulivoima maksaa yhteiskunnalle useita miljardeja euroja. Valtiontalouden tarkastusvirasto on puhunut jopa kolmesta miljardista pidemmällä aikavälillä, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä huomauttaa.

– Tilannehan on se, että mitä halvempaa sähköä markkinoilta saisi ja mitä enemmän tuulivoimaa tuotetaan, sitä enemmän siirtyy rahaa veronmaksajilta yksityisille tuulivoimayhtiöille. Veronmaksajahan maksaa erotuksen. Tuulivoimabisnes on härskiä rahastusta.

Tukia piti leikata, mutta tilalle luodaankin uusi

Laki uusiutuvien energialähteiden tuesta ollaan uudistamassa. Laissa säädetään tarjouskilpailuun perustuvasta järjestelmästä, jossa teknologianeutraalisti edistettäisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia voimalaitosinvestointeja. Perussuomalaiset vastusti uudistusta.

–  Nyt kun viimein sijoittajille tuottoisaa syöttötariffi-järjestelmää ollaan pitkällä aikavälillä ajamassa alas, niin hallitus on luomassa kyseisellä lakiesityksellä uutta uusiutuvan energian tuotantotukea, joka pääasiassa kuitenkin ohjautuu jälleen tuulivoimayhtiöille, kansanedustajat arvioivat.

Terveysvaikutukset epäselviä

Perussuomalaiset huomauttaa myös tuulivoiman terveysvaikutuksista.

– Meillä on jo valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden melusta, jossa rajataan, ettei melu saa yöllä ylittää 40 desibeliä eikä päivällä 45 desibeliä. Lisäksi Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan haitallisia terveysvaikutuksia alkaa näkyä, kun yöaikainen äänenpainetaso on ulkona yli 40 desibeliä, eduskuntaryhmä toteaa.

Työ- ja elinkenoministeriö on teettänyt meluhaitoista raportin (28/2017 – Tuulivoiman tuottaman äänen vaikutukset terveyteen). Raportista käy ilmi, että esimerkiksi Salossa sijaitsevan Märyn tuulipuiston ennakkoon tehdyt melumallinnukset ovat epäonnistuneet.

– Mittaustuloksissa raja-arvot, jotka on määritelty asetuksessa tuulivoiman ulkomelusta, ylittyvät selvästi. Märyssä altistuvassa mittauspisteessä alle 10 Hz:n melutaso oli keskimäärin yli 50 desibeliä, vaikka mittauspiste sijaitsi yli kahden kilometrin päässä voimaloista.

– Kuinka monta vastaavaa tapausta löytyy koko Suomesta? eduskuntaryhmä kysyy.

Perussuomalaisten esitys sai tyrmäyksen

Perussuomalaisten esitys tuulivoimatukien purkamisesta ja terveyshaittojen huomioimista sai tyrmäyksen. Esitystä kannatti vain 22 edustajaa.

– Siellä istuu hallituksessa entisiä perussuomalaisiakin, jotka nyt ovatkin uusien tuulivoimatukien kannalla. Tämä on todella harmillista demokratian kannalta. Ministeri Jari Lindström (sin.) vastaa alasta ja on ennen nimenomaan halunnut purkaa tukia.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä