PS: Hallitus ylistää EU:ta kritiikittä – tämä uhkaa Suomen itsemääräämisoikeutta

Hallituksen selonteko EU-politiikasta osuu erittäin kriittiseen ajankohtaan. Hallituspuolueet ovat hyväksyneet EU:n budjetin vuosille 2021–2027 sekä elpymispaketin, jonka hinta suomalaisille on noin 4 miljardia euroa.

Selonteon keskeinen viesti on, että EU on rauhanprojekti ja arvoyhteisö, jonka tulee lujittaa kriisinkestävyyttä kaikilla mahdollisilla EU:n toimilla

Hallituksen mukaan kriisinkestävyyttä lujitetaan EU:n yhteisiä arvoja korostamalla sekä yhteisillä ilmastotavoitteilla. Nämä kaksi kokonaisuutta ovat itse asiassa selonteon mukaan ratkaisu lähes kaikkiin ongelmiin.

EU ei noudata sääntöjään, ja puhuu arvoyhteisöstä

Kriisinkestävyys ei parane, jos sitä yritetään rakentaa pettävälle pohjalle.

EU on yhteisö, jonka arvoihin eivät kuulu yhteisten sääntöjen, perussopimusten ja lakien noudattaminen, saati tietoihin ja rehellisyyteen perustuva päätöksenteko. Se koostuu jäsenmaista, joita ei kohdella tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Ilmastotavoitteet eivät vahvista kriisinkestävyyttä, kun niillä heikennetään kilpailukykyä ja kyykytetään kansalaisia ja yrityksiä.

Hallitus poistaa jäsenmailta vastuun

EU kulkee kriisistä kriisiin, mutta se ei silti ota opikseen.

EU:n talouspolitiikassa ei ole kriisinkestävyydestä tietoakaan. Kriisinkestävyyden kannalta olisi olennaista, että kukin jäsenmaa pistäisi oman taloutensa ja rakenteensa kuntoon. Selonteossa onkin kohta, jossa todetaan, että talous- ja rahaliitossa on ensisijaisen tärkeää, että vastuu talouspolitiikasta kuuluu jäsenvaltioille itselleen, perussopimusten mukaisesti.

Tämä kirjaus on täysin ristiriidassa hallituksen viimeaikaisen toiminnan ja todellisuuden kanssa. Hallitus on hyväksynyt elpymispaketin, jossa se on antanut siunauksensa yhteisvastuille ja EU:n perussopimusten rikkomiselle.

Verokriisi lähestyy

Verotuskin kriisiytyy erityisesti korkean veroasteen maissa kuten Suomessa. Hallitus toteaa selonteossa, että yksimielisyysvaatimus ja erityinen lainsäätämisjärjestys on säilytettävä EU:n veropolitiikassa silloin, kun asia koskee kansallisen veropolitiikan ydintä ja unionin verolainsäädännön harmonisointia.

Tästä huolimatta hallitus kertoo suhtautuvansa avoimesti ja rakentavasti EU:n omien varojen järjestelmän kehittämiseen.

Suomeksi sanottuna hallitus haluaa aktiivisesti kasvattaa suomalaisten verotaakkaa ja avata EU:lle suoran verotusoikeuden.

Verotuskriisi lähestyy.

EU käyttää kriisejä oman vallan kasvattamiseen

Olisi syytä myöntää, että kriisinkestävyyden lujittaminen on jälleen uusi tekosyy Suomen itsemääräämisoikeuden alasajolle ja EU:n vallan kasvattamiselle. Moraaliton perustelu verounionille, yhteisvastuulle ja liittovaltiolle.

Kattavaa vaikutusarviota elpymisrahaston seurauksista ja EU:n integraatiokehityksestä ei ole haluttu tehdä. Laaja yhteiskunnallinen keskustelu siitä, mitä me EU:lta haluamme ja saamme, mikä on EU:n hinta Suomelle ja mitä olemme valmiita maksamaan, puuttuu edelleen.  Elpymispaketin kertaluonteisuudesta ja ainutkertaisuudesta jankuttaminen on suomalaisten aliarvioimista. Paketista syntyy toimintatapa, johon sorrutaan uudelleen seuraavan kriisin iskiessä. Vastuu jäsenmaiden omasta talouskurista- ja politiikasta haihtuu savuna ilmaan. EU:n kriisinhallinta on hukassa.

Jargonia ja ylistystä

Tässä selonteossa esitelty politiikka on EU-jargonia ja EU:n kritiikitöntä ylistystä pahimmillaan. Tosiasioiden kieltäminen estää EU:n toiminnan ja talouden tervehdyttämisen.

EU on palautettava puhtaasti yhteismarkkinoita ylläpitäväksi ja kehittäväksi kauppaliitoksi. Yhteisöksi, joka ei jatkuvasti nakerra jäsenvaltioidensa itsemääräämisoikeutta ja taloutta.  Yhteisöksi, jossa kaikki jäsenet huolehtivat omista velvoitteistaan ja noudattavat sääntöjä. Yhteisöksi, josta on helppo erota.

Selonteossa hehkutettu EU:n yhteinen ”do no harm- älä vahingoita”-periaate on suorastaan loukkaava tilanteessa, jossa hallitus tekee Suomen taloutta ja itsemääräämisoikeutta vahingoittavia päätöksiä.

Arvoisa hallitus, lopettakaa Suomea vahingoittava EU-politiikka ja avatkaa ovi kauppaliitolle, josta hyötyvät kaikki.