pp-black-sail_og_200

Ministeriön mietintö viestintäsalaisuuden heikentämisestä luokaton

Oikeusministeriö on 11.10.2016 antanut mietintönsä perustuslain muutostarpeesta luottamuksellisen viestinnän salaisuuden suhteen. Mietinnössään ministeriö päätyy laajentamaan oikeuksia viestintäsalaisuuden rikkomiseen, mikä tarkoittaa vakavaa yksityisyyden suojan perustuslaillista heikentämistä. Piraattipuolue vastustaa ankarasti esitettyjä muutoksia.

Oikeutta rikkoa viestintäsalaisuus esitetään laajennettavaksi rikosten selvittämisestä rikosten torjuntaan sovellettavaksi. Mietinnön mukaan ilmaisu “rikosten torjunta” käsittäisi rikosten ennalta estämisen, paljastamisen ja selvittämisen ja se ulottuisi yksilön turvallisuudesta aina kotirauhan rikkomiseen. Mietintössä kuitenkin todetaan jo nykylainsäädännön puitteissa voitavan tehdä rikosten selvitystä, kunhan konkreettinen ja yksilöity rikosepäilys on olemassa. Muutoksen yhtenä tarkoituksena onkin poistaa konkreettisen rikosepäilyn tarve.

Mietinnössä todetaan myös, ettei ehdotetulla lainmuutoksella olisi taloudellisia vaikutuksia tai vaikutuksia viranomaistoimintaan. Heti perään siinä kuitenkin huomautetaan lainvalvonnan kustannuksista ja vaikutuksista viranomaistoimintaan. Jotta kustannuksia tai vaikutuksia viranomaistoimintaan ei tulisi, se tarkoittaisi sitä, että sitä asianmukaista valvontaa, mitä kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja perusoikeuksien rajoittaminen vaatii, laiminlyötäisiin.

Tähänkään mennessä viranomaiset eivät ole kyenneet todellisuudessa valvomaan toimintansa laillisuutta. Esimerkkinä toimivat poliisin rekisterien toistuvat väärinkäytökset, jonka valvonnan on jopa väitetty haittaavan poliisin toimintaa. Poliisijärjestöjen liittokin on väärinkäytösten paljastuttua lähettänyt valtakunnansyyttäjänvirastolle ja poliisin ylijohdolle kirjelmän, jonka mukaan poliisit kokevat rekisterien käyttöön liittyvän valvonnan kohtuuttomaksi.

Mietinnössä väitetään, ettei ehdotuksella ole tarkoitus muuttaa oikeustilaa siitä, mihin se jo nykyisellään on vakiintunut. Väite on järjetön: Jos käytännössä mitään ei kaivattaisi muutettavaksi, ei perustuslakia tarvitsisi muuttaa. Jos taas käytäntö on vakiintunut nykyperustuslain vastaiseksi toiminnaksi, tulisi päinvastoin vaatia perustuslain mukaista toimintaa eikä taipua laittoman käytänteen edessä heikentämään yksityisyyden suojaa.

Viestintäsalaisuuden heikentämistä on julkisuudessa perusteltu pitkälti ulkoisten uhkien tiedustelutarpeiden kautta. Mietintö pyrkiikin perusteluissaan pysymään tiukasti kiinni kansallisen turvallisuuden retoriikassa. Samaan aikaan lakia halutaan ulottaa merkittävimmiltä kansalaisen yksityisyyttä heikentäviltä osiltaan myös yksityiseen henkilöön ja kotirauhaan kohdistuvaan uhkaan, johon ei enää tarvittaisi edes konkreettista ja yksilöityä rikosepäilyä. Tämä tarkoittaa käytännössä kaiken suomalaisen viestinnän salaisuuden poistoa ja hyvästejä arvokkaana pidetylle kirjesalaisuudelle.

Piraattipuolue esittääkin, että mietinnön mukaista perustuslain muutosta ei tule missään nimessä tuoda eduskuntaan hyväksyttäväksi. Suomea tulisikin kehittää entistä enemmän kohti “tietosuojan Sveitsiä” – maaksi, jossa jokainen voi varmistua viestintänsä luottamuksellisuudesta ja kirjesalaisuuden rikkomattomuudesta.