Antti Häkkänen. Kuvaaja: Mikko Mäntyniemi.

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Suomen kaksoiskansalaisuusjärjestelmässä on siirryttävä vastavuoroisuusperiaatteeseen. Tällöin Suomi myöntäisi kaksoiskansalaisuuksia vain sellaisten maiden kansalaisille, joiden maat vastaavasti myöntävät kaksoiskansalaisuuksia suomalaisille.

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Suomen kaksoiskansalaisuusjärjestelmässä on siirryttävä vastavuoroisuusperiaatteeseen. Tällöin Suomi myöntäisi kaksoiskansalaisuuksia vain sellaisten maiden kansalaisille, joiden maat vastaavasti myöntävät kaksoiskansalaisuuksia suomalaisille.

”Hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvä Venäjä on toiminnallaan osoittanut valmiutensa hyödyntää erilaisia pehmeitä kohtia, joita se kykenee löytämään läntisistä yhteiskunnista. Sinisilmäiseen asenteeseen ei ole varaa, oli kyse sitten rajaturvallisuudesta, kiinteistöomistuksista tai kaksoiskansalaisuuksista”, puolustusministeri Häkkänen sanoo.

”Kaksoiskansalaisuusjärjestelmä on uudistettava siten, että erilaiset autoritaaristen maiden vaikuttamispyrkimykset ja muut haitalliset intressien ristiriitatilanteet estetään tehokkaasti ennalta. Kaksoiskansalaisuuksissa on siirryttävä vastavuoroisuuteen. Tällöin esimerkiksi Venäjän kansalaisille ei myönnettäisi enää uusia kaksoiskansalaisuuksia”, puolustusministeri Häkkänen jatkaa.

Vastavuoroisuusperiaatteeseen siirtymisestä on käynnissä sisäministeriön selvitys, jonka on arvioitu valmistuvan kuluvan vuoden loppuun mennessä. Häkkäsen mukaan selvitystä on kiirehdittävä.

”Muuttuneessa turvallisuusympäristössä selvityksen valmistumista ja käytännön lainsäädäntötoimiin ryhtymistä ei voida odottaa seuraavan talven hangille”, Häkkänen sanoo.

Kansallisen turvallisuuden tehtävät suojattava nykyistä laajemmin

Häkkänen muistuttaa myös, ettei uusien kaksoiskansalaisuuksien myöntämisestä luopuminen ratkaise jo myönnettyihin tiettyjen maiden kaksoiskansalaisuuksiin liittyviä ongelmia. Siksi samaan aikaan tarvitaan myös muita toimia. Häkkäsen mukaan keskeistä on erityisesti suojata kansallisen turvallisuuden kannalta keskeiset virat nykyistä kattavammin.

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen sotilasvirkoihin on vuodesta 2019 alkaen voitu nimittää vain, jos henkilöllä ei ole sellaista toisen valtion kansalaisuutta tai muuta turvallisuusselvityslaissa tarkoitettua ulkomaansidonnaisuutta, joka voisi vaarantaa valtion turvallisuutta, yleistä turvallisuutta, maanpuolustusta tai Suomen kansainvälisiä suhteita tai palvelusturvallisuutta.

”Vastaava sääntely on ulotettava muihinkin kansallisen turvallisuuden kannalta keskeisiin virkoihin. Tällaisia ovat muun muassa ylimmät poliisivirat”, puolustusministeri Häkkänen sanoo.

Tarkka virkojen lista, joihin sääntely laajennettaisiin, on Häkkäsen mukaan harkittava osana lainvalmistelua turvallisuusviranomaisten arvioiden pohjalta.