Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist 

Tänään järjestetään Helsingin Pride-kulkue. Tänä vuonna kulkue järjestetään poikkeuksellisesti verkossa.

Hallituksen selkeä tavoite on vahvistaa sukupuolivähemmistöjen ja seksuaalivähemmistöjen asemaa. Yksi tärkeimmistä toimenpiteistä on translain uudistaminen.

– Nyt on tärkeää, että translain uudistaminen etenee, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist sanoo. Vallitsevista poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta hallitus on sitoutunut edistämään tasa-arvotyötä. Nykyinen lainsäädäntö rikkoo ihmisoikeuksia. Tämä ei kuulu 2020-luvulle.

Hallitusohjelman mukaan laki uudistetaan yksilön itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi. Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan ja lääketieteellinen hoito erotetaan laillisen sukupuolen korjaamisesta.

– Prideliike on tärkeä ja sitä tarvitaan myös Suomessa jatkossakin, ministeri Blomqvist jatkaa. Sukupuolivähemmistöjen ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta tehtävä työ koskee yksiselitteisesti kaikkien yhtäläisiä oikeuksia, oikeutta olla, elää ja rakastaa sellaisena kuin on. Tämän kyseenalaistaminen osoittaa, ettei työ ole vielä valmis.

– Päättäjillä on erityinen vastuu arvojohtajina ystävällisemmän, kunnioitettavamman  ja hyväksyvämmän ilmapiirin luomisessa. On tärkeää että kaikki, erityisesti nuoret, kokevat että heillä on yhtäläinen asema ja yhtäläiset oikeudet yhteiskunnassamme.

Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2017 teettämän tutkimuksen mukaan sateenkaarinuoret voivat huonommin kuin cis/heteroseksuaaliset nuoret, ja erilaiset kokemukset kiusaamisesta, uhkauksista ja väkivallasta ovat yleisiä.