Henriksson, Anna-Maja r
Henriksson, Anna-Maja r

Vuoden 1766 lehdistönvapauden julistus täyttää tänä vuonna 250 vuotta. Se oli aikoinaan maailman liberaalein. Anders Chydenius toimi aktiivisesti sananvapauden, vapaakaupan ja liberaalien arvojen puolesta ja loi näin perinnön, joka näkyy yhteiskunnassamme vielä tänä päivänä.

– Meillä kaikilla on sananvapaus, jokaisella on oikeus sanoa mielipiteensä. Sananvapautta tulee kuitenkin käyttää vastuullisesti. Nyky-yhteiskunnassa, jossa internetistä on tullut viharetoriikan temmellyskenttä, meidän on syytä kysyä, miten voimme ehkäistä vihapuhetta verkossa. Kannamme kaikki vastuuta siitä, miten ilmaisemme itseämme, sanoo RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

– Tämän päivän poliittisessa retoriikassa jokaisen vastuuntuntoisen poliitikon on mietittävä, miten omalla ilmaisullaan vaikuttaa yhteiskunnan ilmapiiriin. Meidän on laajalla rintamalla vastustettava vihaa, rasismia ja vainoa. Ääritoimijat eivät myöskään saa piiloutua sananvapauden taakse levittäessään rasismia ja vihapuhetta. Koskaan ei myöskään ole oikein väkivallalla tai väkivallan uhalla rajoittaa toisen oikeutta ilmaista mielipidettään.

– Demokraattisessa yhteiskunnassa sananvapaus on yksi toimivan demokratian peruspilareista ja meidän on syytä olla ylpeitä siitä, että Suomi yhdessä Ruotsin kanssa on ollut sanan- ja lehdistönvapauden edelläkävijämaita. Siksi meidän on myös varmistettava, että näitä oikeuksia ei käytetä väärin.