Vuosittain tähän aikaan vietetään rasisminvastaista viikkoa. Kiinnostus kampanjaa kohtaan on tervetullutta, mutta rasismia vastaan tarvitaan toimia vuoden jokaisena päivänä. Rasismi on monelle todellinen haaste joka päivä.

– Rasismi ja rakenteellinen syrjintä yhteiskunnassa estävät maahanmuuttajia olemasta osallisia yhteiskunnassa, RKP:n kotoutuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja Ramieza Mahdi sanoo.

– Kotouttamisen ja maahanmuuton vallitsevaa näkemystä on leimannut keskittyminen ainoastaan maahanmuuttajaan, eikä suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin tai suomalaisten rooliin onnistuneeseen kotouttamiseen. Tämä johtaa siihen, että monet maahanmuuttajat eivät tunne osallisuutta vaikka he ovat kotoutuneita, Mahdi jatkaa.

Rakenteiden ja monimutkaisten mekanismien poistamiseksi, jotka voivat olla este maahanmuuttajien täysimittaiselle osallistumiselle yhteiskuntaan, tarvitaan suurempia ponnisteluja. Antirasistisia ohjelmia tarvitaan kaikilla sektoreilla varhaiskasvatuksesta alkaen. Etnisen syrjinnän ehkäiseminen ja kotouttamisen edistäminen on lisäksi oltava kaksisuuntainen työ, johon myös enemmistöväestö osallistuu.

– Teemme työtä osallistavan yhteiskunnan puolesta, jossa kaikki viihtyvät ja tuntevat osallisuutta. Ainoa tapa sen toteutumiseksi on rasismin loppuminen, Mahdi toteaa.