Pohjoismainen ajattelutapa on tärkeä luodessamme hiilineutraalia yhteiskuntaa. Mikko Ollikainen (RKP) viittasi Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen puheenjohtajakauden tuoreeseen ohjelmaan eduskunnan Agenda 2030-toimintaohjelman väittelyssä keskiviikkona. 
 
– Ensi vuonna Suomen ollessa puheenjohtajamaa Pohjoismaisessa ministerineuvostossa tavoitteina tulee olemaan aktiivinen yhteistyö entistä ympäristöystävällisemmän, kilpailukykyisemmän ja sosiaalisesti kestävämmän Pohjolan luomiseksi. Yhdessä olemme vahvempia myös Agenda 2030-prosessissa, Ollikainen sanoo.
 
Hän korostaa, että kestävyyttä tarvitaan eri osa-alueilla, niin teollisuusprosesseissa, energiaratkaisuissa, kiertotaloudessa kuin työmarkkinoilla.
 
– On tärkeää, että kuntia kannustetaan ottamaan omaa vastuuta. Kyse voi esimerkiksi olla älykkäiden sähköverkkojen kehittämisestä tai oman sähkön tuottamisesta tuuli- tai aurinkoenergian avulla. Maatalouspäästöjä voisi myös käyttää esimerkiksi biokaasuna oman lähiyhteiskunnan autoihin.
 
Ollikainen painottaa, että kaiken ei tarvitse olla laajamittaista. Meillä on oltava joustava ja mahdollistava lainsäädäntö.
 
– Agenda 2030 sisältää kunnianhimoisia tavoitteita. Kansalaisten on koettava, sekä kaupungeissa että maaseudulla, että he ovat osallisia. Agenda 2030:n tietojen ja tavoitteiden on oltava selkeät ja faktapohjaiset, jotta kansalaiset helposti pystyvät omaksumaan niitä, Ollikainen toteaa.