Maarit_Feldt_Ranta

Vuoden alusta voimaan tullut hallituksen aktiivimalli leikkaa työttömyysetuuksia, jos työtön ei saa riittävästi töitä tai osallistu aktivointitoimiin. SDP:n kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta haluaa nostaa esiin sen, ettei aktiivimalli koske vain työttömiä. 

– Vähemmän on puhuttu siitä, että aktiivimalli uhkaa kenen tahansa sairastuvan viime kätistä sosiaaliturvaa. Esimerkiksi työssä käyvän insinöörin tai lähihoitajan tukia saatetaan leikata, jos hän sairastuu pitkäaikaisesti vaikkapa reumaan, Feldt-Ranta toteaa.

– Ongelma on laaja. Työttömyysetuudet ovat tuhansille tai jopa kymmenille tuhansille pitkäaikaissairaille viimesijainen tukimuoto. Sairastuneet saavat sairaspäivärahaa 300 päivää, tämän jälkeen osa sairastuneista putoaa työkyvyttömille tarkoitettujen tukien piiristä työttömyysetuuksille.

– On selvää, että aktiivimallilla kuritetaan vähintään tuhansia pitkäaikaissairaita. Sen sijaan hallituksen hamuamat työllisyysvaikutukset – arvioiden mukaan 5 000–12 000 lisätyöpaikkaa – ovat hyvin epävarmoja. Aktiivimallilla tehdään siis enemmän hallaa kuin hyvää, Feldt-Ranta sanoo.

Eduskunnan lausuntokierroksella ongelman nostivat esiin Suomen sosiaali ja terveys ry (SOSTE) sekä Reumaliitto. Myös perustuslakivaliokunta esitti lakiesitykseen muutoksia, jotta ihmisten elämäntilanteet voidaan ottaa huomioon ennen tukien leikkauksia.

– Hallitusta eivät lain aiheuttamat kohtuuttomuudet hetkauttaneet. Laki runnottiin läpi ratkaisematta perustuslakivaliokunnan esiin nostamia ongelmia, Feldt-Ranta sanoo.

– Ongelmat voitaisiin ratkaista perustuslakivaliokunnan ehdotusten pohjalta, jolloin varmistettaisiin, etteivät tukien leikkaukset koske sairaita ja muita, joilla ei ole mahdollisuuksia osallistua aktivointitoimiin.

– Nyt hallitus pakottaa sairaat stressaavaan ja täysin turhaan byrokratiarumbaan. Mahdolliset aktivointitoimet vievät aikaa kuntoutukselta. On selvää, että tämä hidastaa paluuta työelämään, mikä on vastoin aktiivimallin tavoitteita.

– Sairailta pitäisi päinvastoin karsia kaikki turhaa byrokratia ja lisätä heidän kuntoaan parantavia palveluja. Lisäksi voidaan kehittää välityömarkkinoita osatyökykyisille, joille soveltuvaa työtä ei ole muutoin tarjolla, Feldt-Ranta sanoo.

Aiheeseen liittyviä linkkejä:  

SOSTE:n tietopaketti ongelmasta (1 sivu):

https://www.soste.fi/media/pdf/tiedotteet/aktiivimallin-vaikutukset-pitkaaikaissairaan-arkeen_23102017.pdf

Perustuslakivaliokunnan lausunto:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_45+2017.aspx 

SOSTE:n valiokuntalausunto (s. 4 tästä asiasta):

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2017-AK-147626.pdf

Reumaliiton valiokuntalausunto:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2017-AK-147937.pdf

SDP:n vaihtoehto pitkäaikaistyöttömien aktivointiin (2016):

https://sdp.fi/fi/blog/sdp-tarjoaa-oman-vaihtoehtonsa-tyottomyystilanteen-parantamiseksi-2/