Filatov, Tarja sd
Filatov, Tarja sd
Filatov, Tarja sd

SDP:n Filatov: Työttömän omaehtoista koulutusta helpotettava

Työttömän omaehtoiseen koulutukseen pääsyn kriteereitä tulee helpottaa, SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Tarja Filatov vaatii. Kriteerien purkaminen auttaa työttömiä ihmisiä pääsemään henkilökohtaisista tarpeistaan lähtevään koulutukseen ja helpottaa uuden työn löytymistä.

Työelämän rakennemuutos vaatii lisätoimia, jotta pitkittyvä työttömyys saadaan nujerrettua. Uusissa työpaikoissa osaamisvaatimukset ovat erilaiset kuin aiemmin. 

– Tähän haasteeseen ei vastata leikkaamalla työttömyysturvaa ja työvoimapoliittisen koulutuksen rahoja.

Työpaikkoja kuolee kiihtyvällä tahdilla.

– Onneksi uusia syntyy, mutta ei vielä tarpeeksi. Muutos haastaa elinikäiseen oppimiseen. Monen mielestä kyse on elinkautisesta.

– Uuden ammatin ja täydennyskoulutuksen merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Se rakentaa sillan työstä työhön ja tukee työpaikan säilymistä. 

Koulutuksen ja työttömyyden välillä on yhä voimakas kytkös. 

– Vaikka korkeammin koulutettujen työttömyys on pahentunut, silti se on selvästi alhaisempaa ja lyhytkestoisempaa kuin pelkän peruskoulun varassa olevien tai toisen asteen opintojen suorittaneiden työttömyys.

– Suurin osa pitkäaikaistyöttömistä on pelkän peruskoulun varassa tai toisen asteen koulutuksen varassa. Korkeasti koulutettuja pitkäaikaistyöttömiä on suhteellisen vähän.

Filatov toteaa, että työvoimapoliittisen koulutuksen volyymi on laskenut ja painopiste on siirtynyt omaehtoisen koulutukseen. Kaikki halukkaat eivät saa oikeutta omaehtoisen koulutukseen.

– Nykyisin työtön voi opiskella työttömyysturvalla, jos täyttää työvoimapoliittiset kriteerit. Kriteerit ovat moninaiset ja niiden tulkinta vaikeaa. Eri TE-toimistojen päätökset eroavat toisistaan.

– Työttömän tilannetta helpottaisi se, että kriteereistä luovuttaisiin edes väliaikaisesti. Samalla helpotettaisiin TE-toimistojen ruuhkaa ja työvoimaneuvojien panosta irtoaisi enemmän varsinaiseen työnvälitykseen.

Pitkäaikaistyöttömiä on 16 600 enemmän kuin vuosi sitten ja nuorten työttömyysjaksot ovat hieman pidentyneet TEM:n mukaan. Työttömyys kokonaisuudessaan on alentunut 2800 vuoden takaiseen ja työpaikkojakin on TE-toimistoissa hiukan enemmän tarjolla.

TEM:n pitkänajan ennuste kertoo, että pitkäaikaistyöttömyyden ennustetaan kasvavan, vaikka työttömyystilanne muutoin helpottaisi.