Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) Kuvaaja: Jukka-Pekka Flander 

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on tyytyväinen siihen, että liikenne- ja viestintävaliokunta on tänään saanut päätökseen taksilainsäädännön korjaussarjan valiokuntakäsittelyn. Taksiliikennettä koskevan lainsäädännön muuttamiseen tähtäävä mietintö hyväksyttiin tänään valiokunnan kokouksessa. Seuraavaksi asia etenee eduskunnan täysistunnon käsittelyyn.

– On hienoa, että iso työ valiokunnassa on saatu päätökseen. Tällä esityksellä korjataan useita taksitoiminnassa viime kaudella toteutetun taksiuudistuksen jälkeen havaittuja epäkohtia. Nyt valmistuneen mietinnön myötä taksiliikenteen sääntelyyn saadaan pian merkittäviä parannuksia ja niin asiakkaiden kuin taksitoimijoidenkin luottamusta taksialaan pystytään palauttamaan, Kymäläinen hehkuttaa.

Hallituksen esitys taksiliikennettä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi annettiin lokakuussa 2020. Hallitusohjelman mukaisesti esityksen tavoitteena on parantaa erityisesti taksitoiminnan turvallisuutta, harmaan talouden torjuntaa, hinnoittelun läpinäkyvyyttä sekä taksien saatavuutta.

– Kuten jo aiemmin oli tiedossa, taksiuudistusta edeltävään tilanteeseen ei ole enää mahdollista päästä, kun taksimarkkinat on kertaalleen avattu. Liikenne- ja viestintävaliokunta kuitenkin toivoo, että nyt kun työ taksilainsäädännön korjaamiseksi on alkanut, tätä hyvää esitystä pidetään ensimmäisenä korjaussarjana ja uudistustyö jatkuu. Erityisesti toivomme, että myös esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriössä tartutaan tarmokkaasti toimeen julkisesti tuettujen kuljetusten toteuttamista koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Niillä on keskeinen rooli taksipalvelujen yleisen saatavuuden ja taksialan taloudellisten toimintaedellytysten kannalta. Liikenne- ja viestintävaliokunta on valmis olemaan myös jatkossa aktiivisesti mukana taksiliikennettä koskevan lainsäädännön uudistamisessa, Kymäläinen päättää.