sitelogo

Liikenneverkon rahoitusta pohtinut parlamentaarinen työryhmä julkisti tuloksensa tänään. Työryhmän yksimielisen näkemyksen mukaan liikenneverkkoa pitää kunnostaa ja kehittää johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti. Liikenneverkon pitää pystyä vastaamaan elinkeinoelämän ja kansalaisten muuttuviin tarpeisiin. Työryhmän mukaan rahoitustaso ja lyhytjänteinen väyläpolitiikka ovat koko yhteiskunnan kehityksen este.

Eduskunnan liikenne-ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Ari Jalonen (sin) pitää työllisyyden kannalta ensiarvoisen tärkeänä, että teiden kuntoon satsataan. Rahoitusta on uudistettava, koko tiestö, perusväylät ja metsätietkin pitää saada kuntoon.

Liikenteellä on suuria vaikutuksia työllisyyteen. “Infran pitää olla siinä kunnossa, että työssäkäynti, yrittäminen ja asuminen onnistuu myös maaseudulta.

Jalonen katsoo, että liikenne on murroksessa, uutta tekniikkaa ja uusia keksintöjä tulee koko ajan. Tosiasia on kuitenkin edelleen, että puu, muut raaka-aineet, elintarvikkeet ja kaivannaiset pitää saada maasta ja pelloilta tehtaisiin, satamiin, kauppoihin ja pöytiin. “Pienet kantatiet ja jopa yksityistiet ovat Suomelle tärkeitä. Tieverkko on kokonaisuus.”

Työryhmä ehdottaa liikenneverkolle 300 milj. € lisärahoitusta vuosittain. Liikenneverkkoa aiotaan kehittää 12-vuotisen parlamentaarisen suunnitelman mukaan.

“Liikenteen merkitys työllisyydelle on tajuttava ja sen kehittäminen ei tapahdu yhden puolueen toimin. Mukaan tarvitaan mahdollisimman laaja parlamentaarinen  ja pitkäjänteinen yhteistyö sekä monen tasoisia tavoitteita. Liikenteen väylien kunnostus ja korjausvelan kiinni kiriminen lisäävät työllisyyttä monella tavalla.”