3GaAaK4q

Kansanedustaja, Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry:n puheenjohtaja Anne Louhelainen (sin)

Sinisten Louhelainen: Omaishoitajilla pitää olla varmuus toimeentulosta – omaishoidon palkkiota ei pitäisi ulosmitata

“Pidän epäreiluna kohtelua, että omaishoidon palkkio voidaan ulosmitata. Omaishoitajat ovat useimmiten hyvin pienituloisia ihmisiä, jotka tekevät tärkeää työtään jaksamisen ja taloudellisen selviämisen äärirajoilla”, hollolaiskansanedustaja ja Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry:n puheenjohtaja Anne Louhelainen sanoo. “Mielestäni omaishoidon palkkion ulosmittaus pitäisi kieltää lailla.”

Louhelainen teki omaishoidon palkkion ulosmittauksesta kirjallisen kysymyksen oikeusministerille. Ministerin nykytilan säilyttämistä puoltava vastaus ei tyydyttänyt.

“Omaishoidontuki on pieni korvaus suuresta työstä. Se on valtava säästö yhteiskunnalle, kun vanhustenhoitoa ja pitkäaikaishoito korvataan omaishoidolla. Palkkiota ei pitäisi rinnastaa palkka- tai eläketuloihin”, Louhelainen painottaa. “Palkkion ulosmittaaminen on kohtuutonta.”

Siniset haluavat kohentaa omaishoitajien asemaa – enemmän räätälöityjä tukimuotoja ja palveluja

Omaishoitaja tekee usein vaativaa ja ympärivuorokautista, kolmivuorotyötä ilman työaikalainsäädäntöä. Ei ole lakisääteisiä kahvi, ruoka- tai lepotaukoja. Jos omaishoitajilla olisi käytössään tieliikenteessä käytettävät työ- ja taukoajat rekisteröivät ajopiirturit, kertoisivat ne karua kieltään 365/365 tehdyn työn kuormittavuudesta. Omaishoidon tuki on ollut lakisääteinen sosiaalipalvelu vuodesta 1993, silti mielikuvat omaishoidosta ja sen muodoista ovat edelleen hyvin kapea-alaisia. Omaishoitajalle myönnettävät vapaat ja omaishoitoa tukevat palvelut eivät reaalielämässä kohtaa todellisten tarpeiden kanssa.

Siksi siniset ehdottavat:

  1. Omaishoitajille ja -hoidettaville on kehitettävä enemmän räätälöityjä tukimuotoja ja palveluja. Erityisesti on huomioitava erilaisessa elämäntilanteessa olevat omaishoitajat: alaikäiset, työssäkäyvät, ikääntyneet, sekä lisääntyvä määrä etäomaishoitajia. He kaikki tarvitsevat erilaisia sosiaali- sekä terveydenhuollon tukia ja palveluita. Henkilökohtaisen tukipalvelupaketin sisältöön tulee panostaa jatkossa entistä enemmän.
  1. Hoidettavien päivätoiminta tai perheen kotiapua pitäisi lisätä, koska se helpottaa omaishoitajien stressiä. Palveluntarpeet vaihtelevat omaishoitotilanteesta riippuen. Toiset kaipaavat enemmän mahdollisuuksia vapaapäivien viettämiseen, toiset apua kotiin ja toisille sopii paremmin päivätoiminta-tyyppinen sijaishoito.
  1. Hoidettavan sijaishoitojärjestelyistä tulee tehdä vaivattomat ja luotettavat. Sijaishoitoa tulisi saada enemmän hoidettavan luokse, koska sairaan, vammaisen tai vanhuksen on vaikea lähteä tutusta ympäristöstä pois.
  1. Tarvitaan lisää perhekursseja ja kuntoutuskursseja sekä hoitajille että hoidettaville.
  2. Työn ja omaishoidon yhteensovittamisesta tulisi tehdä helpompaa.  Ihmisillä tulisi olla oikeus lyhentää työaikaa omaishoidon vuoksi. Nyt se on vain mahdollisuus ja työnantajasta kiinni, voiko sitä mahdollisuutta käyttää.

“Yhtä kaikki, vain onnistuneen ja luotettavan sijaishoidon järjestäminen takaa omaishoitajan mahdollisuuden lepoon ja virkistymiseen”, Louhelainen toteaa.