Eurooppanuoret on toteuttanut yhdessä Taloustutkimus Oy:n kanssa tutkimuksen nuorten mielipiteistä koskien Euroopan unionia. Tutkimus toteutettiin Ulkoministeriön Eurooppatiedotustuella ja sen aineisto kerättiin Taloustutkimuksen Internet- paneelissa 19.8.- 23.8.2022 välisenä aikana. Tutkimuksessa selvitettiin 18-29-vuotiaiden nuorten mielipiteitä muun muassa EU:n toiminnasta ja tulevaisuudennäkymistä. Tuloksia on mahdollista verrata soveltuvin osin vuonna 2018 tehtyyn vastaavaan tutkimukseen.

“Tuore tutkimus osoittaa, kuinka nuorten myönteiset mielipiteet EU:sta ovat kasvaneet vuodesta 2018. Myönteinen suhtautuminen kertoo uskosta EU:n toimintaa ja tavoitteita kohtaan. Ylivoimainen enemmistö vastaajista kokee Suomen olevan vahvempi EU:n jäsenenä, mikä ei ole ollenkaan yllättävää nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa“, kommentoi Eurooppanuorten puheenjohtaja Risto Rajala.

Raportin mukaan 84% nuorista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että Suomen asema on maailmassa vahvempi EU:n jäsenenä. Täysin samaa mieltä olevien osuus on kasvanut vuodesta 2018 peräti 20 prosenttiyksikköä. 71% nuorista myös kokee, että Euroopan unionin tulisi kyetä entistä vaikuttavampaan toimintaan ja valtaosan (75%) mielestä yksittäiset jäsenmaat eivät saa estää tärkeitä päätöksiä EU:ssa.

“On tutkimuksen tulosten valossa täysin selvää, että nuoret haluavat vahvan EU:n joka voi vaikuttaa suuriin globaaleihin kehityskulkuihin ja turvata asemaamme maailmassa. Toivottavasti myös poliitikot muistavat tämän tehdessään päätöksiä“, kommentoi Eurooppanuorten puheenjohtaja Risto Rajala.

Taloustutkimus Oy:n tutkija Tommi Saarnio esitteli raportin julkaisutilaisuudessa 8.10.2022.

Tutustu raporttiin kokonaisuudessaan tästä linkistä.