andersson_li_vasemmistoliitto_varsinais-suomi

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson:

Hallituksen valinnanvapausmalli joululahja yksityisille terveysfirmoille

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson tyrmää hallituksen sote-uudistuksen valinnanvapausmalliin liittyvät linjaukset, jotka tekevät uudistuksesta suuren yksityistämishankkeen. Anderssonin mukaan monet tärkeät kysymykset jäivät edelleen auki hallituksen tiedotustilaisuuden jälkeen.

– Hallituksen linjaukset tarkoittavat merkittävää julkisten palveluiden yksityistämistä ja saumattomien palveluketjujen vaarantumista. Hallituksen tavoitteena on laajentaa valinnanvapautta koskemaan ⅔ kaikista sote-palveluista. Se tarkoittaa, että alkuperäisiä tavoitteita hoitoketjujen saumattomuudesta, kustannussäästöistä ja alueellisesta tasa-arvosta ei tulla saavuttamaan.

Hallitus esittää valinnanvapauden laajentamista perustason palvelutuotantoon sekä soveltuvin osin erikoistason palveluihin. Valinnanvapauden toteuttamiseksi esitetään suoraa valintaa, maksusetelin ja asiakassetelin käyttöönottoa sekä henkilökohtaista budjetointia vammais- ja vanhuspalveluissa.

– Positiivista on, että koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut jatkossa säilyvät kunnilla. Positiivista on myös linjaukset ensihoidon järjestämisestä maakunnallisesti sekä opiskelijoiden aseman huomioiminen.

Andersson muistuttaa, että hallituksen ajama valinnanvapausmalli tarkoittaisi kulujen kasvua ja suomalaisten hyvinvointiin tarkoitettujen varojen valtavaa kanavoimista monikansallisten terveyskonsernien voittoihin.

– Yksityistämiseen pohjaava valinnanvapausmalli ei myöskään tule toteutumaan läheskään koko maassa, sillä syrjäseudut eivät ole houkuttelevaa toimintaympäristöä yksityiselle terveysbisnekselle. Tämä lisää alueellista eriarvoisuutta, Andersson huomauttaa.

Andersson vaatii hallitusta palaamaan uudistuksen alkuperäisiin tavoitteisiin nopeammasta ja helpommasta hoitoon pääsystä. Tavoitteena tulee olla saumattomat palveluketjut, kansanvallan vahvistuminen, integraatio, alueellinen tasa-arvo ja julkisten varojen kestävä käyttö.

– Parhaiten nämä tavoitteet toteutuvat antamalla vastuu sote-palveluiden järjestämisestä ja tuotannosta maakunnille, jotka sitten harkitusti voivat täydentää omaa palvelutuotantoaan yksityisillä ja kolmannen sektorin tuottamilla palveluilla. Hallituksen ajama malli lisää palveluiden hajanaisuutta ja epäyhtenäisyyttä, toisin kuin uudistuksessa alkujaan tavoiteltiin. Vasemmistoliitto ei sitä hyväksy.