Hanna_vaaka-768x573

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen

Vasemmistoliitto vaatii, että peruskoulun jälkeisestä toisen asteen koulutuksesta tehdään aidosti maksutonta. Nyt lukion suorittamisen kokonaiskustannukset nousevat jopa 2 600 euroon ja joidenkin ammatillisten tutkintojen hinta on vieläkin korkeampi. Pelastakaa lapset -järjestön mukaan jopa neljännes lukio- tai ammattikouluopinnot keskeyttäneistä kertoo keskeyttämisen syyksi rahan puutteen.

– Ysiluokalla nuoren on voitava tehdä kouluvalinta kiinnostuksen ja kykyjen mukaan, ei perheen taloudellisen tilanteen perusteella. Jokaiselle nuorelle pitää taata aidosti maksuton toisen asteen koulutus. Esitämme, että toisen asteen koulutuksen oppimateriaalit pitää tarjota nuorille koulun puolesta, aivan kuten peruskoulussakin. Kannatamme järjestöjen kansalaisaloitetta oppimateriaalien maksuttomuudesta, sanoo Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

– Syrjäytyneen nuoren hinta yhteiskunnalle on valtava. Suurin hinta on kuitenkin inhimillinen, jos polku työelämään umpeutuu koulutuksen puutteen vuoksi. Lisäksi tasa-arvon kannalta on huolestuttavaa, että koulutuksen puute periytyy vahvasti. Maksuttomat oppimateriaalit maksavat itsensä takaisin, jos edes osa keskeytyksistä voidaan estää, Andersson sanoo.

Vasemmistoliitto ehdottaa myös oppivelvollisuuden pidentämistä 18-vuotiaaksi saakka ja laajentamista toiselle asteelle. Oppivelvollisuusiän korottaminen ja laajentaminen toiselle asteelle yhdistettynä maksuttomiin oppimateriaaleihin olisi tehokas keino ehkäistä koulutuksen ulkopuolelle jäämistä ja keskeyttämistä.

– Haluamme, ettei yksikään nuori jää ilman peruskoulun jälkeistä koulutusta. Oppivelvollisuusiän nostaminen takaisi jokaiselle nuorelle paikan lukiossa, amiksessa tai oppisopimuksessa, sanoo Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen.

Sarkkinen on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok) vastattavaksi.

– Haluamme tietää, onko hallitus valmis säätämään toisen asteen opinnoista aidosti maksuttomia, eli tarjoamaan oppimateriaalit maksuttomasti, ja aikooko hallitus valmistella oppivelvollisuusiän korottamista ja ulottamista toiselle asteelle, Sarkkinen sanoo.