Kuvassa eläinavusteisen työryhmän sihteeri ja Luontohyvinvointikeskus Tyynelän yrittäjä Maria Siutla (vas.) sekä ryhmän perustaja ja tuore puheenjohtaja, vihreiden kansanedustaja Sofia Virta.

Vihreiden kansanedustaja Sofia Virta on perustanut eduskuntaan eläinavusteisen työryhmän. Virta toimii kansanedustajista, asiantuntijatahoista sekä eduskunnan henkilöstöstä koostuvan ryhmän puheenjohtajana, jonka tavoitteena on lisätä eläinavusteisen työskentelyn tunnettavuutta ja vakauttaa sen asemaa kouluissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ryhmä pitää tärkeänä myös alan koulutuksen ja turvallisuuden lisäämistä, tutkimuksen tukemista sekä eläinavusteiseen työskentelyyn liittyvien väärien ennakkoluulojen purkamista.

– Olen todella innoissani, että asiantuntijoiden aktiivisuudella ja kollegoiden tuella saimme aloitteestani perustetuksi tämän tärkeän työryhmän eduskuntaan. On hienoa edistää yhdessä eläinavusteista työskentelyä Suomessa. Tein itse aikaisemmin sekä lastensuojelussa että terapiatyössä yhteistyötä nyt jo edesmenneen tanskandoggini kanssa ja oli pysäyttävää kerta toisensa jälkeen huomata, miten iso merkitys eläimillä voi olla asiakkaiden kuntoutukseen. Eläinavusteinen työ on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kannattavaa ja toivottavasti jatkossa yhä useammalle saatavilla, kommentoi ryhmän tuore puheenjohtaja Sofia Virta.

Eläinavusteinen työskentely on monin eri tavoin ja tutkimuksin todettu erittäin tehokkaaksi työmuodoksi niin sosiaali- ja terveysalalla kuin sivistyspuolella. Ammatillinen eläinavusteinen työskentely esimerkiksi lastensuojelussa, syrjäytyneiden kanssa, mielenterveyskuntoutujien parissa ja koulumaailmassa on kokemusten mukaan tuottanut tuloksia, joita olisi ollut vaikea saavuttaa ilman eläinten mukanaoloa.

Ryhmän on tarkoitus kokoontua muutaman kerran vuodessa ja kuulla asiantuntijatahoja, järjestää seminaareja ja muita tapahtumia, valmistella kannanottoja sekä lisätä päättäjien ymmärrystä eläinavusteisesta työskentelystä, sen hyödyistä sekä alan kehitystarpeista.