keskisuomi_aalto-full-8

Vihreiden Touko Aalto budjetin lähetekeskustelussa: Talous kaipaa uudistamista, ei leikkauksia

Vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Touko Aalto vaati hallitukselta ihmisten, talouden ja ympäristön kannalta kestäviä uudistuksia sekä heikoimmista huolehtimista ryhmäpuheessa budjetin lähetekeskustelussa.

– Olemme kaikki samaa mieltä, että Suomen talous on saatava kestävälle pohjalle. Talouden kestävyyttä arvioidaan kuitenkin liikaa vain kestävyysvajeen kautta. Talous on kestävä, kun se tuottaa hyvinvointia ihmisille maapallon kantokyvyn rajoissa, Aalto painotti.

Aalto arvosteli hallitusta köyhyyden torjunnan sivuuttamisesta ja talouskasvun typistämisestä.

– Talouskasvumme pohjavire tulee tavallisen kansan kukkarosta. Sieltä niistäminen sammuttaa sen pienen lämpöä, valoa ja toivoa tuovan kipinän kansantalouden kaminasta. Hyvä sosiaalipolitiikka on aina myös järkevää ja kestävää talouspolitiikkaa ja toisin päin, Aalto huomautti.

Hallituksen budjettiesitys ei myöskään ole Aallon mukaan ympäristön ja ilmaston kannalta kestävällä pohjalla.

– Hallitus käyttää satoja miljoonia euroja vuosittain keventääkseen eniten saastuttavan teollisuuden sähkölaskua. Kyse on pro business -linjauksesta, ei pro markets -toiminnasta. Se hidastaa teollisuuden uudistumista ja estää uusien markkinoiden kehittymisen. Se siitä markkinataloudesta, Aalto ihmetteli.

Aalto huomautti, ettei hallituksen budjetti myöskään vastaa kestävyysvajeeseen vähentämällä valtion velkaantumista tai alijäämää.

–  Hallitus näyttää odottavan vetoapua maailmantaloudesta kuin Godota konsanaan kädet yhteen kiky-korttiin sidottuna. Suomen on turha odottaa amerikanserkkua tai Kiinan kaveria pelastamaan meitä tästä kurimuksesta. Meidän on itse uudistuttava. Muuten edessä on kylmä suihku ja leikkauskierre, Aalto varoitti.

Aalto peräänkuulutti puheessaan parempaa asuntopolitiikkaa sekä suorien yritystukien ja verotukien kohdentamista tutkimus- ja kehitystyöhön. Hän vaati vastavalmistuneiden nuorten sekä ikääntyneiden ihmisten saamista paremmin työmarkkinoille. Osaamisen Vihreät turvaisi perumalla koulutusleikkaukset ja satsaamalla tutkimukseen, tieteeseen ja tuotekehittelyyn.

– Numeroista ja prosenteista puhuminen on helppoa. Helppoa ei ole kuitenkaan sillä vanhuksella, joka joutuu maksamaan enemmän elintärkeistä lääkkeistään. Helppoa ei ole sillä amiksella, jonka saama lähiopetus vähenee. Helppoa ei ole sillä työttömällä, jolle työllistymishalusta huolimatta ei ole tarjolla töitä. Helppoa on leikata heikommilta. Kestävää olisi pyrkiä uudistumaan ja huolehtia niistä, jotka tarvitsevat meitä, Aalto päätti puheensa.

Koko puhe on luettavissa täältä: https://www.vihreat.fi/artikkeli/2016/09/touko-aallon-ryhmapuhe-valtion-talousarvion-lahetekeskustelussa-eduskunnassa-2092016