Keskisuomalainen kansanedustaja Bella Forsgrén vihr. on valittu eduskunnassa toimivan Naiskansanedustajien verkoston puheenjohtajaksi. Juuri pidetyssä vuoden 2021 vuosikokouksessa naisverkoston puheenjohtajuus siirtyi keskustan eduskuntaryhmältä vihreille ja varapuheenjohtajuus kokoomukselta vasemmistoliitolle. Tänä vuonna 30 vuotta täyttävä, vuodesta 1991 toiminut naiskansanedustajien verkosto jatkaa koronasta huolimatta vaikuttavaa työtään puoluerajat ylittävänä yhteistyöverkostona. Sen tehtävänä on edistää tasa-arvoa tukevaa lainsäädäntöä. 

Poliittisten päämäärien saavuttamiseksi naisverkosto pyrkii vaikuttamaan sekä hallituksen että eduskunnan päätöksiin. Toisaalta naisverkosto osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön vahvistaakseen naisten asemaa päätöksenteossa.

“Erityisesti tällä kaudella, kun eduskunnassa on paljon uusia naiskansanedustajia, näen että Naiskansanedustajien verkostolle on juuri nyt kysyntää enemmän kuin koskaan. Verkosto tarjoaa uusille kansanedustajille osaamista, tietoa ja tukea, joka ulottuu vaalikausien yli”, kiittelee verkoston uusi puheenjohtaja Forsgrén.

Naisverkoston toiminnassa onkin läpi vuosien ollut keskeistä tarjota naisedustajille tilaisuus keskustella ja saada tietoa erityisesti naisiin ja tasa-arvoon liittyvistä poliittisista kysymyksistä. Tätä varten naisverkosto on järjestänyt seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja infolounaita. Aiheiksi valitaan usein lainsäädäntötoiminnassa ajankohtaisia sekä yhteiskunnallisesti puhuttavia aiheita, joilla on vaikutuksia tasa-arvoon.

“Koronapandemia rajoittaa yhä mahdollisuuksiamme perinteisten tapahtumien ja yhteistyömuotojen järjestämiseen. Tarve tiedolle ja yhteistyölle ei silti häviä. Verkosto on monesti onnistunut edistämään ja puolustamaan tasa-arvoa juuri hyvällä puoluerajoja ylittävällä yhteistyöllä. Tällä vaikuttavalla linjalla jatkamme nytkin, vaikkakin etänä”, linjaa Forsgrén.

Naisverkosto tekee tiivistä yhteistyötä naisjärjestöjen kanssa. Naisverkoston jäsenet osallistuvat myös kansainvälisen Women in Politics –verkoston ja eri parlamenttien naisverkostojen järjestämiin kokouksiin.