Eduskunta äänesti täysistunnossaan 18. toukokuuta hallituksen esityksestä eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä (HE 260/2020 vp, VaVM 4/2021 vp). Eduskunta hyväksyi päätöksen äänin 134-57, tyhjiä 2, poissa 6. Päätöksen hyväksyminen edellytti kahden kolmasosan määräenemmistöä annetuista äänistä.

Keskustelu asiasta päättyi 15. toukokuuta 2021 päättyneessä täysistunnossa. Keskustelussa kansanedustaja Jussi Halla-aho (ps.) kansanedustaja Sari Essayahin (kd.) kannattamana ehdotti, että hallituksen esityksessä tarkoitettu neuvoston päätös hylätään. Lisäksi edustaja Halla-aho teki edustaja Lulu Ranteen (ps.) kannattamana lausumaehdotuksia. Eduskunta hylkäsi lausumaehdotukset.