Eduskunnan täysistunto hyväksyi 12. syyskuuta kansanedustaja Sanna Marinin vapautuspyynnön edustajantoimesta. Vapautus on voimassa alkaen 13. syyskuuta.

Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli vapautuspyyntöä kokouksissaan viime viikolla.

Pöytäkirjan asiakohta PTK 24/2023 vp /Täysistunto / Tiistai 12.9.2023 klo 13.59—14.56

Sanna Marinin vapautuspyyntö edustajantoimesta / VapautuspyyntöVAP 7/2023 vp

Ainoa käsittely /Ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Sanna Marin on eduskunnalle osoittamassaan 7.9.2023 päivätyssä kirjeessä pyytänyt vapautusta edustajantoimesta siirtyäkseen Tony Blair Insitute for Global Changen Strategic Counsellor ‑tehtävään. Edustaja on pyytänyt, että vapautus edustajantoimesta tulee voimaan viipymättä vapautuspyynnön käsittelyn jälkeen.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä ja esittää, että vapautus edustajantoimesta myönnetään 13.9.2023 lukien. — Ja sitten keskustelua. Edustaja Mäenpää.

Keskustelu / 14.02 Juha Mäenpää ps :

Arvoisa puhemies! Käsittelyssä on tosiaan kansanedustaja Marinin vapautuspyyntö edustajan toimesta. Tästä on puhemiesneuvosto tehnyt linjauksen ja puoltanut asiaa. Kyllä minä kunnioitan tätä puhemiesneuvoston harkintaa. Haluan kuitenkin muistuttaa, että kansanedustajuus on luottamustoimi ja kansanedustajan tehtävä ei ole mikä tahansa työ vaan yksi Suomen korkeimmista luottamustoimista, joissa toimitaan kansan mandaatilla. Jollakin lailla näen, että myös äänestäjän tulee voida luottaa siihen, että kansanedustajaksi valittu kunnioittaa äänestäjiään ja heidän antamaansa luottamusta ja parhaan kykynsä mukaan hoitaa tehtävää. Tämä on myöskin semmoinen kysymys, että näkisin näin, että siellä vaalipiirissä edustajaehdokkaita kohtaan ei ole ihan tasapuolista, jos joku sitten pian paikan saatuaan lähtee muihin tehtäviin, elikkä se äänimäärä olisi siellä ehkä saattanut jakautua eri tavalla. Kannatan lämpimästi mediassa esiin noussutta ajatusta siitä, että eduskunta linjaa selvät pelisäännöt kansanedustajuudesta eroamisesta. — Kiitos.

Keskustelu päättyi. Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.

Sanna Marinille myönnettiin vapautus edustajantoimesta 13.9.2023 lukien.