Ipu-logo-2013-500x381

Oikea oppositio puhuu – Itsenäisyyspuolueen ohjeet Suomen hallitukselle

Suomen hallituksen ja eduskunnan toiminta ei ole vakuuttanut Itsenäisyyspuoluetta. Eduskunta ja hallitus toteuttavat politiikkaa, joka ei ota huomioon tulevaisuutta. Nykyiset yhteiskunnat tulevat kokemaan valtavan muutoksen, kun ilmaston lämpeneminen ja muut ympäristötuhot pakottavat ihmiset uusille elinalueille. Suuntana on Pohjois-Eurooppa.

Nykyhetken huomioon ottamisessakin valtaa pitävillä on suuria puutteita. Hallitus ja eduskunta ovat toimineet erinomaisesti hyväosaisten kannalta, mutta ovat samalla unohtaneet pienituloiset, opiskelijat, eläkeläiset, vanhukset, vammaiset ja sairaat. Eduskunta ei ole kansa pienoiskoossa, vaan eduskunta koostuu hyväosaisista. Työttömyys ja köyhyys ovat heille vieraita, mutta kansalle liiankin tuttuja.

Seuraavaksi esitämme tärkeimpiä korjauskohtia valtion budjettiin – ja hiukan muuhunkin. Itsenäisyyspuolueen ohjelmissa nämä asiat ovat olleet vuosikausia, mutta vasta nyt ajatuksemme ovat alkaneet saada runsasta vastakaikua tiedemaailmasta, välillä jopa poliitikoiltakin. Tärkeintä on, että yhteiskunnassa huolehditaan kaikista ihmisistä ja ympäristöstä sekä siirretään talous nykyiseltä isännän paikaltaan rengin virkaan.

1) Alv. (etenkin ruoan) selvästi pienemmäksi, tuloverotuksen progressio voimakkaammaksi.

2) Työn sivukulut on poistettava työllistämisen edistämiseksi työvoimavaltaisilla aloilla. Niiden tilalle on asetettava automatisoidun tuotannon ns. robottivero.

3) Alv-velvollisuuden alaraja on nostettava 100 000 euron liikevaihtoon.

4) Pääomatulojen verotusta on kiristettävä. Veroparatiisien käyttö on kiellettävä ja valuutansiirtovero otettava käyttöön.

5) Lapsilisään tuloraja. Suurituloiset eivät tarvitse lapsilisää. Pienituloisten lapsilisää on korotettava.

6) Työaikaa on lyhennettävä ja eläkeikää laskettava, jotta työttömyys saadaan vähenemään.

7) Laadukas julkinen terveydenhuolto takaa kaikkien yhdenvertaisen hoidon. Tätä ei saa vaarantaa sote-uudistuksella. Sote- ja maakuntauudistus tulisi toteuttaa harkiten ja moninkertainen hallinnollinen aluejako pitäisi purkaa. Tärkeää on muistaa, että julkisen palvelutuotannon ainoa tavoite on ihmisten hyvinvoinnin lisääminen, kun taas yksityisen palvelutuotannon tärkein tavoite on taloudellinen hyöty.

8) Syrjäytymisvaarassa olevia on autettava konkreettisin toimin. Köyhtyminen on pysäytettävä ja palvelujen saatavuus varmistettava. Neuvontapalveluihin on panostettava paljon enemmän.

9) Taitetusta eläkeindeksistä on luovuttava. Eläkeläisten ostovoimaa on säästöjen nimissä heikennetty monin tavoin, ja monet joutuvat jo tinkimään lääkkeistä tai muusta välttämättömästä. Eläkekatto olisi oikeudenmukaisempi tapa pitää eläkemenot kurissa.

10) Turhaa ja haitallista kulutusta on vähennettävä. Tämä on sekä ympäristön että ihmisen edun mukaista.

11) Ruoka-, energia- ja muu omavaraisuus on turvattava. On syytä mieluummin karsia tuontia kuin lisätä vientiä.

12) Kansallisomaisuuden ja kansallisen infran myyminen on lopetettava välittömästi. Jo myydyt televisiolähetys- ja sähkönjakeluverkko on hankittava takaisin.

13) Eurosta ja EU:sta on koitunut Suomelle valtavasti kustannuksia ja haittaa, mutta hyödyt ovat jääneet olemattomiksi. Suomella ei myöskään ole minkäänlaista mahdollisuutta vaikuttaa EU:ssa tehtäviin päätöksiin, toisin kuin isoilla jäsenvaltioilla. Rahan luomisen ja sääntelyn oikeus on EU:n myötä yksityispankeilla, joilla on käsittämätön määrä valtaa suhteessa valtioihin. Valtio ei voi EU-säännösten takia rahoittaa omaa toimintaansa, ts. omalta keskuspankilta ei saa lainata käytännössä korotonta rahaa, vaan laina pitää ottaa liikepankeilta, joille on EU-aikana maksettu pelkkiä valtionvelan korkoja yli 70 miljardia euroa. Eroaminen sekä eurosta että EU:sta on välttämätöntä tulevaisuutemme turvaamiseksi. Itsenäinen talouspolitiikka mahdollistaisi etenkin heikossa taloustilanteessa merkittävän määrän mm. yhteiskunnan tuella toteutettuja korjausrakentamisen hankkeita.