2016-09-09-13_22_48-tulonsiirroista-tuotonjakoon-uudelleenjaosta-ensijakoon-kalevi-sorsa-saatio

Keskustelu kärjistyvästä eriarvoisuudesta ja globalisaation häviäjistä on jälleen voimistunut Britannian EU-kansanäänestyksen myötä. Vastaukseksi poliittisen populismin nousuun on ehdotettu esimerkiksi vasemmistolaista markkinaliberalismia eli markkinakilpailun yhdistämistä tulojen uudelleenjakoon.

Tämä ei kuitenkaan riitä, Euroopan Demarinuorten entinen puheenjohtaja Kaisa Penny toteaa ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiölle kirjoittamassaan Impulsseja-raportissa ”Tulonsiirroista tuotonjakoon, uudelleenjaosta ensijakoon”. Verotuksen ja tulonsiirtojen kautta tapahtuvan uudelleenjaon rajat ovat tulleet talouskuripolitiikan aikakaudella vastaan.

Pennyn mielestä politiikan painopistettä olisi siirrettävä markkinoiden tuottamien vahinkojen korjaamisesta itse markkinoiden korjaamiseen ja uudistamiseen. Hän nojaa Yalen yliopiston professorin Jacob Hackerin lanseeraamaan ajatukseen ensijaosta, jota on kehitelty edelleen erityisesti Britannian poliittisessa ja akateemisessa keskustelussa.

Ensijaon politiikka pyrkii eriarvostavien rakenteiden murtamiseen muun muassa sosiaalisilla investoinneilla varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja perheisiin. Ammattiyhdistysliikkeen tulee uudistua vastaamaan pätkätyömaailman haasteisiin. Työntekijöiden osallisuutta yritysten päätöksenteossa tulisi vahvistaa.  Teknologiainvestoinneilla voidaan edistää korkean tuottavuuden ja hyväpalkkaisten työpaikkojen syntyä.

Ensijako edellyttää toimivaa markkinataloutta, jossa vallitsee tasapaino eri toimijoiden välillä.  Vasemmistolle se voisi tarjota uuden kokonaiskehyksen, joka haastaa oikeiston tarinan vaihtoehdottomasta talouskuripolitiikasta.

Tutustu raporttiin tämän linkin kautta: http://sorsafoundation.fi/fi/tulonsiirroista-tuotonjakoon-uudelleenjaosta-ensijakoon/