Paloniemi, Aila kesk
Paloniemi, Aila kesk

Kansanedustaja Aila Paloniemen (kesk) kannanotto tyttöjen päivänä  11.10.2016, 

Tyttöjen koulutus on avain kehitykseen

Yli 14 miljoonaa alaikäistä tyttöä vuosittain pakotetaan naimisiin vanhempien valitseman miehen kanssa. Sodat, konfliktit ja luonnonkatastrofit lisäävät tätä, koska monet vanhemmat kuvittelevat turvaavansa tytön elämän naittamalla hänet nuorena.

Turvasta ei ole usein tietoakaan. Sen sijaan tyttöjen lapsuus ja mahdollisuus koulun käyntiin loppuu, heitä pahoinpidellään ja kohdellaan kaltoin ja he kärsivät syvistä psyykkisistä ja fyysisistä traumoista. Tytöillä on myös suuri riski kuolla liian varhaisiin raskauksiin ja synnytyksiin. Jos ehkäisy yleistyisi, äitiyskuolemia voitaisiin välttää.     

Eräs tehokkaimmista keinoista sekä naisten että yleensä koko lähiyhteisön aseman parantamiseen on ollut naisten kouluttaminen. Valmentajan tai neuvonantajan avulla tytöille ja naisille voidaan viedä oppia yksittäisistä asioista. Ellei pystytä opettamaan systemaattisesti kouluaineita, voidaan usein antaa vinkkejä hygienia, terveys- ja seksuaaliterveyden asioissa.

Tätä työtä ovat tehneet niin lääkärijärjestöt kuin monet kehitysapu- ja muut vapaaehtoisjärjestöt. Myös eduskunnassa toimiva Väestö- ja kehitysryhmä on koko olemassaolonsa ajan pitänyt esillä seksuaaliterveyden- ja oikeuksien toteutumista kehityspolitiikassa.

Elämme maailmassa, jossa kasvaa historian suurin lasten ja nuorten sukupolvi. Heidän koulutuksensa, terveytensä ja työllistymisensä tulee määrittämään yhteiskuntien suunnan ja kehityksen. Lapset ja nuoret eivät ole ongelma, joka tulee ratkaista, tai kohde, joka vain passiivisesti odottaa aikuisten toimenpiteitä. Lapset ja nuoret ovat itseoikeutettuja tulemaan kuulluiksi ja osallistumaan heitä koskevaan päätöksentekoon.

Tänään tyttöjen päivänä tämä ajatus on erityisen ajankohtainen.

Me voimme edellyttää valtioita laatimaan lapsiavioliitot kieltäviä lakeja. Lakeja on myös valvottava ja lainrikkojia rangaistava. Tyttölasten vanhempia on opetettava ymmärtämään, kuinka vahingollisia lapsiavioliitot ovat. Jos tytöt saavat käydä terveinä koulua ja avioitua vasta aikuisina, heidän panoksensa auttaa koko perhettä nousemaan köyhyydestä