Pelkonen, Jaana kok

Kokoomuksen helsinkiläinen kansanedustaja Jaana Pelkonen ehdottaa, että Suomi lakkaisi teeskentelemästä torjuvansa Alkon monopolilla terveyshaittoja ja järjestyshäiriöitä. Hän ehdottaa vähittäismyynnin hallittua vapauttamista ja Alkon monopolista luopumista. Pelkosen mukaan monopolin ohitse on aika jo ajanut, eivätkä sen perusteet enää kestä lähempää tarkastelua.

”Monopolin EU-oikeudellinen hyväksyttävyys perustuu ainoastaan terveyshaittojen torjumiseen ja järjestyksen turvaamiseen. Alkon merkitys jakelukanavana on jatkuvasti pienentynyt, kun yhä suurempi osa juomista ostetaan joko päivittäistavarakaupasta tai tuodaan ulkomailta. Trendiä vahvistaa kaupan vahvuusrajan äskettäinen korotus ja ulosmyyntioikeuksien laajentaminen, minkä myös Alko itse on todennut. Olisi tosiasioiden tunnustamista viedä asiat loogiseen päätepisteeseensä”, Pelkonen muistuttaa.

Uuden alkoholilain yhteydessä mahdollistettiin käsityöläispanimoille ulosmyyntioikeus enintään 12-prosenttisiin tuotteisiinsa. Toiminnan on kuitenkin oltava pienimuotoista, minkä määrittelee laissa oleva enintään 500 000 litran vuosituotantomäärä. Syynä tälle rajaukselle on suomalaisen alkoholipolitiikan kulmakivenä oleva Alkon vähittäismyyntimonopoli, joka koskee nykyään yli 5,5-prosenttisia juomia. Mitään uskottavaa kansanterveys- tai turvallisuusperustetta tähän ei nykyään enää käytännössä liity. Pelkosen mukaan ulosmyyntioikeus tuotteisiinsa pitäisi antaa kaikille juomavalmistajille vahvuudesta riippumatta, ja sama oikeus kuuluisi luonnollisesti myös päivittäistavarakaupalle.

”Selkeintä ja yksinkertaisinta olisi lopettaa kuolevan mastodontin tekohengittäminen ja suosiolla toteuttaa nykyisen monopolin hallittu alasajo. Alko voisi hyvin jatkaa toimintaansa palvelevana ja asiantuntevana alkoholiliikkeenä ja valtio siinä vaikka vähemmistöomistajana. Suomi voisi tässäkin asiassa ryhtyä vihdoin sisämarkkinoiden täysivaltaiseksi osaksi ja päästää myös kotimaiset yrittäjät ponnistamaan täältä koko EU:n laajuisille markkinoille tavalla, jota nykyinen ahdas ja rajoittava järjestelmä ei mahdollista. Alkoholihaittoja torjutaan tehokkaammin, kun voimavarat keskitetään todellisiin ongelmakohteisiin. Juomien kulkeutumista alaikäisille pitää ehkäistä ja etenkin päihdeongelmista kärsiviä äitejä auttaa nykyistä tehokkaammin”, Pelkonen mainitsee esimerkkeinä.